Uenighet er demokratiets bærebjelke | Håkon Bleken

  • Håkon Bleken
Hvor mange ganger må man minne om at et demokrati holdes oppe av motsetninger – ikke av enige, spør innleggsforfatteren.

Er det spesielt å være uenig med Stortinget?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Dagsnytt 18 15. juli, i en debatt om riving av Y-blokken eller ikke, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) at hun fant det helt spesielt at noen kunne være uenig i både storting og formannskap.

Dette er en uttalelse som angriper selve kjernen i et demokrati. Noen eksempler fra Trondheim: Hvordan ville det gått med Svartlamon hvis vi ikke hadde ment noe annet enn bystyret for eksempel?

Håkon Bleken

Jo, det ville ikke lenger eksistert. Og enda verre – Bakklandet, selve perlen, ville heller ikke lenger eksistert hvis folk ikke hadde vært så «spesielle» at de kranglet, at de protesterte.

Da ville det nå ha gått en firefelts motorvei der, det var nemlig vedtatt av bystyret. Så spesielt var det, og gudskjelov – Bakklandet står der. Det er for øvrig helt riktig at man i slike rivningssaker som oftest angrer seg, bortsett da altså i nevnte tilfeller som endte godt.

Hvor mange ganger må man minne om at et demokrati holdes oppe av motsetninger – ikke av enige. Uenighet er faktisk demokratiets bærebjelke. En annen sak er at protester ikke alltid er nok.

Det kan man dessverre se også i Trondheim der byens nye Storstue nå har reist seg på Nidarø tross overveldende protester. Et bygg så ødeleggende og heslig at ord ikke er tilgjengelige. Det hadde gjort seg med litt mer «spesielt» her.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter