Y-blokken representerer mer enn en type smak | Erling Dokk Holm

  • Erling Dokk Holm
Y-blokken er en ung bygning. Ennå ikke 50 år. Det er sannsynlig at de som kommer etter oss, ikke vil kunne forstå eller forsvare at den ble revet, mener Erling Dokk Holm.

Våre smakspreferanser i dag bør ikke legges til grunn i diskusjonen om riving av Y-blokken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Debatten om det er riktig eller feil å rive Y-blokken, handler mest av alt om hvor selvsikker man kan være på vegne av sin egen smak, og hvor ignorant man kan se på fagfolk.

I oktober starter rivingen av Y-blokken. Denne bygningen ofres for at det nye regjeringskvartalet skal bygges. Y-blokken er et arkitektonisk tillegg til H-blokken.

Erling Dokk Holm er førsteamanuensis ved Institutt for eiendom og juss, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Y-blokken sto først ferdig i 1970 og var et forsøk på å lage en form for helhet ut av Erling Viksjøs regjeringskvartal. Y-blokken er en nett bygning, med fine proporsjoner, elegante detaljer og gjennomført materialbruk. Ikke minst er Y-blokken – som H-blokken – rikt utsmykket. Fiskene, som Carl Nesjar sandblåste inn i gavlen på Y-blokken etter Pablo Picassos tegninger, er et av Picassos større offentlige kunstverk.

På denne bakgrunnen kan ønsket om å rive Y-blokken virke merkverdig. Men all denne kulturhistoriske tyngden har i seg selv ikke vernet bygningen. Regjeringen har vedtatt å oppføre et nytt regjeringskvartal, og det skal sørge for at alle departementer – utenom Forsvarsdepartementet – havner tett sammen.

Finnes det gode grunner?

I denne store planen inngår det at Utenriksdepartementet skal flytte fra Victoria terrasse, andre helt velfungerende deler av dagens regjeringskvartal – Akersgata 59 (Kalt R5) – skal forlates. Alt begrunnes med sikkerhet og samarbeidsrelasjoner internt. For å klare å presse nok areal inn på det som da er mulig å bebygge, må det knuses egg. Da ryker selvsagt det minste av Erling Viksjøs bygg – Y-blokken.

Gudmund Stokke, som leder arkitektgrupperingen som har vunnet konkurransen om nytt regjeringskvartal, mener selv at Y-blokken er «nydelig», men at dens forhold til bygulvet er dårlig (krever abonnement). Svært mange arkitekter deler denne analysen, og mener at Y-blokken derfor kan ofres.

Men nettopp dette byrommets preg av arkitektoniske kollisjoner, gir det en helt særegen karakter. Her er det moderne Norges mange motstridende impulser ført sammen som et komprimert tablå.

Dessuten fungerer det faktisk ganske fint. Folk bruker det, og forbindelseslinjene mellom Akersgata og byen øst for regjeringskvartalet er velsmurte.

Som fanden leser bibelen

Kjetil Rolness skrev her i avisen på søndag en kommentar der han tar fatt i riksantikvar Hanne Geirans utsagn om at hun «er et dannet menneske», og at det ser ut til å være hennes begrunnelse for å være mot å rive Y-blokken.

Rolness liker å påstå at det er en evig motsetning mot hva folk flest liker, og hva en elite av arkitekter og kulturminnevernere liker. Det kan være mye i det – i noen tilfeller. Men Geirans poeng er et helt annet. Hun kan ikke skjønne at man kan rive noe så unikt. Rolness ser ut til å mene at Y-blokken slett ikke er så interessant og unik, ja heller «menneskefiendtlig».

Riksantikvarens mandat

Men Riksantikvaren har et mandat. Blant annet skal Riksantikvaren ha « ... ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført..». Riksantikvaren ansetter derfor mennesker som er utdannet innen arkitekturhistorie, bygningsvern og kulturminnevern.

Riksantikvaren arbeider med å ivareta Norges internasjonale forpliktelser og deltar i et avansert fagfelt.

Selv om de ansatte hos Riksantikvaren ikke er frie for personlig smak og overbevisning, så streber de etter å være dyktige fagfolk som oppfyller direktoratets mandat. Den typen profesjonelt embetsverk er avgjørende for at politikerne kan få gode råd, for at borgernes tillit til styringen av landet er høy, og grunnleggende sett for at en stat fungerer godt.

Vi andre som har sterke meninger om arkitektur – som Kjetil Rolness eller undertegnede – kan og bør dyrke den interessen, men vi kan jo også respektere at det finnes et direktorat som arbeider ut fra en idé om at det finnes en annen horisont enn smak.

Hvem ser sin egen tid godt nok?

Y-blokken er en ung bygning. Ennå ikke 50 år. Det er sannsynlig at de som kommer etter oss, ikke vil kunne forstå eller forsvare at den ble revet. Slik er det ofte.

Det som er nær oss i tid, er vanskeligere å vurdere enn det som har overlevd flere århundrer. Derfor bør ikke våre smakspreferanser legges til grunn. Vi bør bevilge oss tid, og ro. Og så bør vi ta de fremste fagfolkenes oppfatning på alvor.

Riksantikvar Hanne Geiran er jo et dannet menneske, i ordets egentlige forstand. Dannelse er ikke snobbethet. Dannelse er dypt erkjent kunnskap, opparbeidet etter mange år med teori og praksis innen et fagfelt. Det er lett å raljere med mennesker som ordlegger seg som Geiran, men kanskje er det mer interessant å forsøke å forstå hennes argumentasjon. Dette er jo tross alt en sak, ikke en person. Ja det handler faktisk om en bygning.

  • Les også:
  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.