Debatt

En visjon for hvordan Nationaltheatret kan revitalisere Oslo sentrum | Arne Reisegg Myklestad

  • Arne Reisegg Myklestad, arkitekt MNAL og partner i Dark Arkitekter
Et så sentralt byrom rundt en nasjonal kulturinstitusjon burde kunne invitere til aktivitet og opphold , skriver innleggsforfatteren.

Nationaltheatret kan bli et storslagent teater og et attraktivt og tilgjengelig møtested for alle!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kulturinstitusjonene i Oslo sentrum er på flyttefot. Én etter én flytter museer og bibliotek ut av gamle bygg og inn i nye. Snart er det kun Nationaltheatret igjen, og det til tross for at teatret lider under alvorlige utfordringer.

Det er på høy tid med en diskusjon om hva som skal til for at et moderne teater fremdeles skal kunne bli værende i bygget, og om en rehabilitering kan bli startskuddet for en revitalisering av Oslos kultursentrum!

Utfordringer ved dagens situasjon

Allerede da Nationaltheatret stod ferdig var bygget for lite til å huse en nasjonal teaterinstitusjon. 118 år etter åpningen har regjerningen lovet at bygningen skal få sin første totalrehabilitering.

To offentlige utredninger har gitt hver sin anbefaling for valg av konsept for rehabiliteringen, i et femtiårs perspektiv.

  • Kulturminister Linda Hofstad Helleland: Nationaltheatret skal pusses opp for 1,9 milliarder kroner

Regjeringens ønske er å jobbe videre med det som er beskrevet som et minimumsalternativ.

Det vil ikke dekke en lovpålagt universell utforming, eller en videreutvikling av teater og scener til en kulturell møteplass og en formidling av teater og scenekunst innen en moderne, europeisk standard.

Et transittpunkt

Midler til å revitalisere områdene rundt teateret er heller ikke prioritert. I folks bevissthet er «Nationaltheatret» et transittpunkt fremfor et sted man oppholder seg. Mens plassen foran stasjonen stort sett yrer av liv, fremstår Studenterlunden og torget foran hovedinngangen som lite attraktivt og tidvis utrygt.

Et så sentralt byrom rundt en nasjonal kulturinstitusjon burde kunne invitere til aktivitet og opphold og spille sammen med tilgrensende byrom og bevegelseslinjer i byen.

Et viktig byrom

På oppdrag fra Nationaltheatret har Dark arkitekter laget en visjonsskisse basert på mulighetene som ligger i anbefalingen gitt av konseptvalgutredningen i 2014. En visjon som ikke kun begrenser seg til å rehabilitere bygget, men som ser teatrets funksjon i en bredere samfunnssammenheng i et femtiårs perspektiv.

Vi mener Nationaltheatrets utfordringer er tredelt: Et bygg med et dramatisk vedlikeholdsbehov, et viktig byrom som tilbyr lite til omgivelsene og en scenekunstinstitusjon med et enormt arealbehov.

Nationaltheatret løfter sceneteppet – en fremtidsvisjon!

Visjonsskissen forutsetter en rehabilitert teaterbygning og en oppgradering for best mulig funksjonalitet og tilgjengelighet. Hovedscenen utvides og dagens Amfiscene blir prøvesal for hovedscenen. I tillegg kommer formidlingsområder, cafe/restaurant, bibliotek og vrimlearealer. Teatrets bi-scener tenkes lagt til nærliggende bygg.

For å unngå nybygg som utfordrer verneverdig bebyggelse, tilføres arealer under bakken som tilfredsstiller behovet til et moderne teater. Foran hovedinngangen tenkes en ny adkomst som kobler den historiske lobbyen med et nedsenket plassrom for større mottagelser utendørs, med en restaurant mot Stortingsgaten.

På hjørnet mot Karl Johan heves bygulvet opp for å eksponere en cafe/giftshop på bakkeplan under et amfi for enkle teateroppsetninger og arrangementer i det fri. Mot Universitetsplassen legges biblioteket og arealer for teaterformidling til barn.

Hele tomten en scene for byliv og teaterformidling, hvor Henrik Bulls klassiske bygg spiller hovedrollen. Nye byrom henvender seg tydeligere til omgivelsene gjennom nye koblinger mot eksisterende gater og plasser og ved å synliggjøre teaterets funksjoner til forbipasserende og besøkende.

Med dette tror vi Nationaltheatret kan bli et storslagent teater og et attraktivt og tilgjengelig møtested for alle!

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag:

Les også

  1. Dette gleder de seg mest til i kulturhøsten 2017

  2. Trine Skei Grande har en plan: Å få kunstnerne inn i Oslo fengsel

  3. Da Eili Harboe fikk hovedrollen i Joachim Triers nye film, begynte hun å gråte

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Nationaltheatret
  2. Oslo