Kort sagt, søndag 25. september

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Ring 1. Kvitteringsordning. Skole. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

La Ring 1 leve!

Debatten om Ring 1 – Vaterlands- og Hammersborgtunnelen – skaper engasjement. Skal kommunen prøvestenge, stenge permanent eller la den være akkurat som den er? Vi går for det siste alternativet.

Vi trenger Ring 1 i et vanskelig og ufremkommelig sentrumsområde. En stengning vil gi økt trafikkbelastning i andre gater.

Biltrafikk i sentrum handler om næringsvirksomhet og ikke privatbilisme som må ha tilgang i sentrum for at byen skal leve. Næringstrafikken trenger veier å kjøre på. Den trenger laste- og parkeringslommer. En logistikkplan for Oslo er nødvendig før enda flere pilotprosjekter skader mer av sentrums tilgjengelighet.

Vår erfaring fra Oslo sentrum er at det er blitt mer kjøring via omveier, mer leting i gatene etter de få næringsplassene som er – og derfor mer utslipp. Det er langt fra opplagt at stenging av veier gir mindre utslipp. Hvis man vil bylivet vel, så må man beholde de funksjonene Vaterlands- og Hammersborgtunnelen har i dag.

Det er både best og billigst.

Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening

Eivind Andersen, administrerende direktør i Oslo Håndverks- og Industriforening

Pål Henrik Kristensen, styremedlem i ByDriv

Sven Bugge, administrerende direktør i Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter

Morten Sandberg, fagsjef i Virke


Frp roter om kvitteringsordning

Ungdomsvolden bekymrer, men Fremskrittspartiet er uenig med seg selv om et viktig virkemiddel.

Politiet er avhengig av tillit. Derfor støtter Oslo Arbeiderparti at det innføres en kvitteringsordning. Det betyr at alle som blir stoppet av politiet, har krav på en kvittering som forklarer hvorfor. 8 av 10 nordmenn har tillit til politiet. Vi mener dette tiltaket er viktig for å styrke tilliten hos de siste 20 prosentene.

Frps bystyrerepresentant Lars-Petter Solås sa nylig til Dagsavisen at han er bekymret for at en kvitteringsordning vil føre til flere kniver på gaten fordi politiet vil vegre seg for å gjennomføre kontroller. Det er vanskelig å forstå logikken. Dersom politiet mistenker at en person bærer kniv, vil dette være en legitim grunn til å stoppe vedkommende. Det vil også komme frem på kvitteringen.

Solås’ partifeller Andreas Meeg-Bentzen og Maria Zähler skriver 12. september i Aftenposten at de ønsker flere knivaksjoner fra politiet og at «De som blir undersøkt, må gjerne få en lapp der det står akkurat hvorfor de ble undersøkt».
Fremskrittspartiet i Oslo er med andre ord ikke enige med seg selv. Ønsker Fremskrittspartiet en kvitteringsordning eller ikke?

Abdullah Alsabeehg, varaordfører for Oslo Arbeiderparti


Høyre ønsker å styrke den offentlige skolen

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) skriver 15. september i Aftenposten at Høyre fratar velgerne den demokratiske kontrollen over skolesystemet. Det er en drøy og feilaktig påstand, og det grenser mot det uredelige.

Kunnskapsministeren peker på et oppkonstruert problem ved å forsøke å knytte Høyres skolepolitikk til den som har vært ført i Sverige. Høyre vil ha en sterk offentlig kunnskapsskole som gir muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn, kjønn og hvem foreldrene dine er. Høyre er også for utbytteforbud for eierne.

Skal den offentlige skolen være førstevalget for de fleste også fremover, må den også være best for flest. De som likevel ønsker seg et annet tilbud, skal kunne velge det, uten at det utkonkurrerer eller svekker det primære tilbudet. Det er her den reelle spenningen og interessante debatten ligger: Hvilke skoler vil være et positivt bidrag og hvilke vil ikke det?

Høyre har aldri ønsket et frislipp av private aktører. Dette vet Brenna utmerket godt. Derfor er det synd at hun synes det er opportunt å late som nettopp det.

Mehmet Kaan Inan, skolepolitisk talsperson i Oslo Høyre

Elisabeth Isachsen Rye-Florentz, vararepresentant i Kultur- og utdanningsutvalget, Oslo Høyre