Kroppsøving er et læringsfag hvor elevene skal få vurdering

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mathilde Slettan i Unge Venstre skriver at å fjerne karakteren i kroppsøving vil være bra for folkehelsen (Aftenposten, 18. januar). Begrunnelsene er at jaget etter gode karakterer setter en stopper for en aktiv livsstil.

Elevene vurderes med bakgrunn i idrettsprestasjoner, ifølge Slettan. Men en slik praksis er ikke i tråd med den nye læreplanen. Den medfører også utvikling av vurderingspraksis. Lærere må nå arbeide med vurderingens form, dens faglige innhold, elevenes alder, forståelse og medvirkning samt samspillet mellom karakterer og kommentarer.

Slettan viser liten innsikt i skolens danningsoppgave. Det er ikke kun kroppsøvingsfaget som kan påvirke helsen. Matematikk kan handle om å tilegne seg kompetanse i økonomi, naturfag skal blant annet gi kunnskap om kroppen, og kompetanse i norsk kan knyttes til sosial kompetanse. Eksemplene kan knyttes til både fysisk og psykisk helse.

En debatt om vurdering i norsk skole er viktig. Men en diskusjon om karakterer må løftes til å handle om alle skolefag og hele skolens vurderingspraksis.

Camilla Helene Hallås Farestveit, høyskolelektor i kroppsøving, Høgskulen på Vestlandet