Frivilligheten trenger deg!

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sin lørdagskommentar i Aftenposten 24. september beskriver Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås frivillighetens utfordringer godt. Den er under press både fra det offentlige og fra kommersielle aktører.

Å delta i frivillig arbeid er bra for oss alle. En svekket frivillighet betyr at mange mister tilbud om aktivitet eller hjelp, men vil også ramme samfunnet på andre måter. Organisasjonene skaper verdier som ikke kan erstattes av marked eller offentlig sektor. De jobber nedenfra og opp. De utfordrer, skaper alternativer og forteller om folks erfaringer. Slik bidrar frivilligheten til demokratiet.

Politikere skal ikke styre frivillig sektor, men bør legge til rette for en sterk og mangfoldig frivillighet. Det betyr å gi langsiktig og forutsigbar finansiering, mindre rapportering og enklere søknadsprosesser. Og, som Åmås tydelig påpeker, det offentlige må ikke konkurrere med frivilligheten.

Det er medlemmene og de aktive deltagerne som utvikler frivilligheten. Ditt medlemskap bidrar til å ta vare på organisasjonenes fellesskap, kunnskap og erfaringer. Om du ikke allerede er med, la dette være en invitasjon.

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge