Føler Fornybar Norge seg truet av kjernekraft?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ifølge EU og FN er kjernekraft like bærekraftig som fornybart, med lavest utslipp og minst arealbruk. Da er det trist at ledelsen i vindkraftorganisasjonen Fornybar Norge uttaler seg negativt om kjernekraft.

Men det er ikke rart at Åslaug Haga og Bård Standal trenger noe å blåse ut frustrasjonen på, for de er i hardt vær for tiden.

Fosen-saken har dominert nyhetene, og på NRKs Debatten fikk vi vite at norske vindkraftverk ofte har ukjente, utenlandske eiere. Samtidig sliter vindkraftindustrien med milliardunderskudd. Det er dårlig nytt for Fornybar Norge og skattebetalerne som skal betale subsidiene.

Norsk Kjernekraft AS skal bygge kjernekraftverk uten subsidier. Det vil gi lavere priser og økt forsyningssikkerhet. En ny, svensk studie viser at det mest kostnadseffektive kraftsystemet består av like deler vann-, vind- og kjernekraft. Fornybart og kjernekraft spiller altså på lag, noe Haga og Standal bør ta inn over seg.

Norge har kompetanse og lovverket som trengs. At det vil ta litt tid, er greit. Vindkraftutbyggingen har lært oss at det er viktig å bruke god tid på konsesjonsbehandling.

Håvard Kristiansen, operasjonsansvarlig, Norsk Kjernekraft AS

Jonny Hesthammer, administrerende direktør, Norsk Kjernekraft AS