Kort sagt, lørdag 3. september

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Universitetene og Ukraina. Personlighetstester. Fastlegeordningen. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Universitetet i Bergen og Ukraina

Professor Bernt Hagtvet etterlyser i et kortinnlegg i Aftenposten 26. august vår innsats for ukrainere som følge av krigen. Det er en fin invitasjon til å fortelle om noe av det vi gjør.

Invasjonen av Ukraina er brutal. Det kan universitetene ikke være likegyldige til. Universitetet i Bergen (UiB) heiste det ukrainske flagget allerede lørdag 26. februar. Vi har lyssatt fasaden på Universitetsmuseet for å vise vår støtte.

UiB har bidratt med kunnskap i medier og ulike arenaer. Engasjementet for å belyse situasjonen har gitt uttrykk i temamøter, markeringer og støttekonserter. Vi gjør også det vi kan for å hjelpe kolleger i risikoområder. Krigføringen representerer en brutalitet vi sjelden ser. Igjen står utbombede bygninger, blant dem universiteter og kulturinstitusjoner. Vi har sendt konserveringsutstyr for å beskytte kunst og kulturskatter i den ukrainske byen Lviv.

I sommer arrangerte vi språkkurs for flyktninger, slik at de er både kvalifisert og forberedt på å ta fatt på høyere utdanning. Over 100 ukrainske flyktninger studerer på UiB denne høsten.

Vår fremste oppgave er å stå for kunnskapsberedskapen. Vi skal fortsette å være en kjempende og tydelig demokratisk samfunnsinstitusjon.

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen


Om juks på personlighetstester – nok en gang

Paul Moxnes fortsetter 30. august debatten i Aftenposten om personlighetstesting. Han sår tvil om mine motiver og kilder. Lesere kan konsultere referanser i mine tidligere debattinnlegg for å sjekke mine argumenter.

Hovedforfatteren av artikkelen jeg viste til i forrige innlegg, professor Robert P. Tett, har over 17.000 siteringer i Google Scholar – noe som innebærer solid innflytelse.

Studiene som Tett & Simonet (2021) omtaler, viser at juks på tester gir ingen påvirkning, lavere påvirkning eller sterkere påvirkning av personlighet på jobbprestasjoner.

Dette viser et helt annet bilde enn det Moxnes tror på og tviholder på. Forskerne viser imidlertid også at vi trenger mer kunnskap på området. I så måte kan det nevnes at flere forskere ved institutt for Ledelse og Organisasjon ved Handelshøyskolen BI og fra Forsvaret for tiden kartlegger effekter av både seleksjonsbetingelser, test-format og instruksjoner som kan hindre eller fremme juks. Vi er mao. aktivt involvert i å fremskaffe mer informasjon, og vi forholder oss dermed til eksisterende forskning på feltet.

Øyvind Lund Martinsen, professor i organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI


Fastlegene er ikke redde for å «miste» kunder

Betraktningene som kommer frem i sykehuslege Torkel Steens debattinnlegg i Aftenposten 25. august, er basert på hans egne teoretisk antagelser. Påstanden om fastlegens mangelfulle henvisningspraksis og at langtidssykemeldinger og uføretrygder blir gitt av næringsdrivende leger på sviktende grunnlag, har han absolutt ingen belegg for.

Dessuten er det Nav som forvalter trygdeloven. Fastlegene er «ikke redde for å miste kunder». Pasienter er det nok av.

Fastleger ønsker ikke en kontrollørrolle av administrative karakter.

Vi fastleger har samme incentiv som Torkel Steen: Det er fascinasjon av medisin. Vi som har valgt allmennmedisin, har valgt dette fordi vi elsker faget, like mye som andre spesialister elsker sine fag.

«Det er pasientkrise vi står i», er svaret til lege Jørgen Skavlan i kronikken «Hvilken krise står vi». Det er pasienter som er den skadelidende part på grunn av passivitet og manglende handlingskraft av nåværende helseminister som ikke ser alvoret i krisen.

Fuk-Tai Poon Sundvor, fastlege og spesialist i allmennmedisin