Å lytte til folk bygger landet vårt

Finansminister og leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten mente 17. november 2018 at en omkamp om Høyre-regjeringens tvangssammenslåinger burde stå i Stortinget. Nå er omkampen tatt, og den er vunnet fordi regjeringen er imot sentralisering.

Likevel tar Aftenposten 8. november til orde for at regjeringen ikke bør lytte til folkeviljen i saken om tvangssammenslåtte kommuner og fylker. Jeg er uenig. Store systemer gjør mennesker små.

Folket ga oss som representerer partier som var mot Erna Solbergs tvangssammenslåinger, flertall. Den makten bruker vi for å styrke folkestyret og å utvikle desentraliserte strukturer som har tjent Norge godt.

Derfor innfører vi gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark. Derfor gjør vi ferger til øysamfunn gratis og halverer prisen på alle andre ferger. Derfor styrker vi den militære og sivile beredskapen over hele landet.

Derfor gjenoppretter vi Akershus, Buskerud, Finnmark, Telemark, Troms, Vestfold og Østfold.

Jeg mener det er riktig å lytte til 87 prosent av befolkningen i Finnmark som i 2018 sa nei til fylkessammenslåing, men som ble overkjørt av Høyre, Frp, Venstre og KrF. Å lytte til folk bygger landet vårt.

Uten de nevnte partienes overkjøring av folkeviljen hadde ikke kostnaden vært nødvendig å ta. For Solberg-regjeringens regionreform var hverken gjennomtenkt eller godt forankret.

Likevel er det verdt å ta kostnaden. Kostnaden er langt mindre enn for eksempel innsparingen vi har gjort, ved å endre på byggeprosjektet i det nye regjeringskvartalet. En innsparing tatt midt i Oslo sentrum, som vi ikke kunne lese om i en leder i Aftenposten.

Nå er Senterpartiet og Arbeiderpartiet i sluttfasen av oppryddingsjobben etter tvangssammenslåingene til forrige stortingsflertall. Den jobben skal vi fullføre for å styrke hele landet.

Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet og finansminister