Svarer på kritikk av lærebok: Solliens propaganda

Torgeir Salih Holgersen er medforfatter av «Delta!», en lærebok i samfunnsfag for videregående skole.

Effektiv propaganda er sjelden ren løgn.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens kommentator Therese Sollien kritiserer 17. januar en fordypningstekst i læreverket «Delta!» hvor jeg er medforfatter. Teksten har tittelen «To perspektiver på Ukrainakonflikten» med undertitlene «Ukrainakonflikten – en provestlig versjon» og «Ukrainakonflikten – en prorussisk versjon».

Å påpeke at den prorussiske versjonen er skrevet for å gjenspeile russisk propaganda, er å sparke inn en åpen dør. Det er jo nettopp det som er hensikten, og det er neppe mulig å lese teksten og ikke forstå det. Men det Sollien ikke kan eller vil se, er at den provestlige versjonen, som kommer før, også er propaganda.

For Sollien er den provestlige versjonen Sannheten med stor S. «Nøyaktig hva som er feil og «provestlig» i denne fremstillingen, er ikke så godt å si», skriver hun.

Løgn versus halvsannheter

Utgangspunktet for teksten er at effektiv propaganda sjelden er ren løgn.

Ren løgn kan bli avslørt, og da mister avsenderen troverdighet. Blodige diktaturer er blodige nettopp fordi de kun har rå makt igjen etter at folket har gjennomskuet propaganda som er bygget på rene løgner.

Effektiv propaganda er derfor ikke bygget på løgn, men på halvsannheter.

En halvsannhet er som det ligger i ordet: En fremstilling som isolert sett, er sann, men som har utelatt andre deler av sannheten som ville ha bidratt til å nyansere bildet i vesentlig grad.

Så er det noe som er faktisk feil i den provestlige fremstillingen som presenteres i boken? Nei, det er det ikke. Er det noe viktig som er utelatt? Ja, og det er der den prorussiske fremstillingen kommer inn.

Sollien hevder at et slikt oppslag skaper falsk balanse, fordi «her sidestiller man en sann historie med propaganda og løgn». Er den prorussiske fremstillingen faktisk løgn?

Effektiv propaganda

«Russland forteller at etniske russere blir forfulgt. Ukrainerne er nazister. Krigen i Ukraina er frigjøring», skriver Sollien. Er påstanden om at ukrainerne er nazister løgn? Ja, det vil jeg si. Men står ordene «ukrainerne er nazister» i lærebokteksten? Nei, de gjør ikke det. Det som står i teksten, er følgende:

«Flertallet i de sørlige og østlige områdene [..] tar også avstand fra den ukrainsk-nasjonalistiske ideologien som blant annet hyller grupper som i perioder samarbeidet med Hitler under andre verdenskrig og deltok i holocaust.»

Dette står ordrett i teksten og er ikke løgn. Det er sant.

I Kyiv er en gate oppkalt etter Stepan Bandera, en ukrainsk nasjonalist som både i starten og slutten av krigen samarbeidet med Hitler og deltok i massedrapene på jøder og polakker. Siden 2015 har Ukraina også hatt en lov som beskytter minnet om blant andre Banderas gruppe, og gjør det straffbart å bestride deres status som ukrainske nasjonalhelter.

At det er slik, har komplekse forklaringer som ikke fremkommer i den prorussiske versjonen. Derfor er det propaganda, og det er effektiv propaganda, fordi utgangspunktet er sant, ikke løgn.