Norges gull må være tilgjengelig for forskning | Tone Fløtten, Ingrid Helgøy, Sveinung Skule og Tanja Storsul

  • Tone Fløtten, daglig leder, Fafo, Ingrid Helgøy, forskningsdirektør, UNI Research Rokkansenteret, Sveinung Skule, direktør, NIFU og Tanja Storsul, direktør, Institutt for samfunnsforskning
- Norges dataregistre er et fellesgode, og det må sikres at de kan brukes til samfunnets nytte, skriver artikkelforfatterne..

Skal man endre på fedrekvoten, er det nyttig å vite hva tidligere endringer har betydd. Dessverre har Statistisk sentralbyrå gjort det vanskeligere, mer tidkrevende og mer uforutsigbart for forskere å få tilgang til data.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norske registerdata er en skattkiste for norsk forskning. Dessverre har Statistisk sentralbyrå gjort det vanskelig å åpne kistelokket. Dette kan og bør Statistikklovutvalget gjøre noe med.

Når viktige beslutninger i samfunnet skal fattes, er kunnskap gull. Skal man endre på fedrekvoten, er det nyttig å vite hva tidligere endringer har betydd. Skal man vite om økt lærertetthet gir bedre læring for elevene, trenger man data om hvordan lærertettheten påvirker utdanningsprestasjoner over tid.

Tone Fløtten
Ingrid Helgøy
Sveinung Skule
Tanja Storsul

Vi vet, fordi vi har gode registre

I Norge er det mye vi vet fordi vi har gode registre. Vi har gode registre over sysselsetting, utdanning, inntekt, trygd, helse, sykefravær og mye mer. Det betyr at vi kan undersøke hva arbeidsmarkedstiltak betyr for sysselsetting, hvilken betydning det har for kvinners karrièreutvikling å få barn, eller hva som kan forklare overganger fra arbeid til trygd.

Vi har lange tradisjoner for å benytte registerdata i forskningen, og forskningsresultatene brukes som grunnlag for politiske beslutninger.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har ansvaret for mange slike dataregistre. De har monopol på å samle store mengder nasjonale data. Når forskere fra institutter, universiteter og høyskoler skal bruke dataene, søker vi SSB om tilgang.

Dyrere, vanskeligere, mer tidkrevende og mer uforutsigbart

I de senere år har SSB endret organisering og rutiner for tilgang til registerdata. Dette har gjort det dyrere, vanskeligere, mer tidkrevende og mer uforutsigbart for forskere å få tilgang. Prisene og vilkårene for tilgang er blitt mindre transparente for forskningsmiljøene, og de varierer over tid og med hvilken saksbehandler man tildeles.

Tiden det tar å få tilgang til data er både doblet og tredoblet. Vi opplever også at forskningsprosjekter som er vurdert og godkjent av Datatilsynet, blir avvist uten at det er klart for forskningsmiljøene hvorfor.

Dette er en uholdbar situasjon. Det betyr at forskning vanskeliggjøres og tar lengre tid. Venting på data betyr at det er vanskelig å fullføre prosjekter innen de tre årene som er normaltiden for et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. For mer kortvarige prosjekter er det enda vanskeligere.


  • Debatten går høyt om omorganiseringen av Statitistisk sentralbyrå. Les Aftenpostens mening om påstander som er fremsatt: Konspiratorisk om SSB

Svekkelse av kunnskapsbasert politikk

For samfunnet er en viktig konsekvens av dette at myndighetenes muligheter til å utvikle kunnskapsbasert politikk svekkes. Det er paradoksalt at dette skjer samtidig med at dataregistrene og forskningsmetodene blir stadig bedre. Potensialet til en mer forskningsinformert politikk har aldri vært større, men SSBs forvaltning av registrene gjør dette vanskelig.

Statistikklovutvalget gjennomgår nå både statistikkloven og SSBs rolle. Dette er en gyllen anledning til å gi SSB et tydeligere mandat. Ansvarsforhold må avklares slik at det er klart hvilke forpliktelser SSB har overfor forskning, hvilke kriterier som skal brukes og hvem som har ansvar for godkjenning av hva.

Vi håper både utvalget og lovgiver ser alvoret i problemstillingene vi fremhever. Norges dataregistre er et fellesgode, og det må sikres at de kan brukes til samfunnets nytte.

Les også: