Stengingen av klinikkene ved Psykologisk institutt står ikke i proporsjon til avvikene | Lars Henrik Kaasen Thoresen og Eir Torvik

Har det gått prestisje i saken for det ferske UiO-rektoratet? Det kan virke som om avvikene blåses mest mulig opp for å kunne forsvare panikkstengingen, skriver innleggsforfatterne.

Universitetet i Oslo spiser sine psykologstudenter.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO) har i over 40 år drevet velrenommerte undervisningsklinikker i egne lokaler. Instituttledelsen har siden i våres forsøkt å kvitte seg med klinikkene, etter at det ble snakk om å få et nytt Senter for fremragende forskning plassert på PSI.

Studenter og fagmiljø har protestert. Saken tok en drastisk vending da universitetsledelsen hastevedtok å flytte klinikkene til spesialisthelsetjenesten og deretter stengte klinikkene på dagen. UiO-ledelsen bestilte så en vurdering av advokatfirmaet Kluge, hvor flere avvik ble påpekt.

I klinikkene behandler ca. 80 sisteårsstudenter én pasient hver under veiledning av PSIs forskere og spesialister i klinisk psykologi. Dette er det praksiselementet som i størst grad bidrar til integrasjon av praktisk utøvelse og teoretisk refleksjon.

Les også

Universitets-institutt drev klinikk i 42 år – ble stengt på dagen

Klinikkstenging på sviktende grunnlag

Som eksempel på alvorlige avvik har lege og viserektor Per Morten Sandset trukket frem at studentterapeuter «opererer på egenhånd».

I psykoterapiopplæring er det vanlig at veiledning skjer i etterkant og at veileder ikke nødvendigvis er fysisk tilgjengelig i umiddelbar nærhet. Vi har en vaktordning over telefon, og det har aldri forekommet alvorlige hendelser.

Å jobbe selvstendig er en del av utdanningen vår. Terapirommet representerer trygghet, tillit og samarbeid i fortrolighet. Vi opererer ikke med medikamenter og skalpell, men med ord, kroppsspråk og medfølelse, under fire øyne.

Kluge og UiO-ledelsen overser også at klientene ved undervisningsklinikkene selekteres nøye. Vi tar ikke inn klienter med alvorlig problematikk, med volds- eller suicidrisiko. Seleksjonen gjøres både med tanke på studentenes sikkerhet og for å sikre vårt læringsutbytte. Inntaksprosessen er noe av det vi mister kontroll over hvis internklinikkene flyttes til spesialisthelsetjenesten.

Sandset uttalte på Dagsnytt 18 at ingen har tvilt på den faglige kvaliteten ved klinikkene. Stipendiat og tidligere direktør for juridisk avdeling i Legeforeningen, Anne Kjersti Befring, påpeker i nettavisen Khrono 21. oktober at notatet fra Kluge inneholder feilslutninger og mange forbehold og bærer preg av å være hastverksarbeid og et bestillingsverk.

Lars Henrik Kaasen Thoresen.

Fikk ikke anledning til å lukke avvik

Psykologstudentene tar selvfølgelig systemavvik som gjelder formalisering av klagerutiner, avviksprotokoll, oppbevaring av sensitive opplysninger og konsesjon for å ta videoopptak, på alvor.

Kravene til skriftlig dokumentasjon av profesjonsarbeid i samfunnet er blitt større, så også i psykisk helsearbeid. Men lovverket er ikke alltid eksplisitt, og avvik er et normalfenomen i helsetjenestene. Det vanlige er at de påpekes og at man får en frist på å rette dem, mens driften går som normalt.

I vår sak ble det ikke gitt slik anledning. For UiO-ledelsen var det visst om å gjøre å stenge klinikkene så snart som mulig etter at instituttleder hadde informert om sine bekymringer – uten å ta dem opp internt først.

Eir Torvik.

Stengingen står ikke i proporsjon til avvikene. Særlig ikke når man tar i betraktning konsekvensene for studentene og, viktigst av alt, for tredjepart, for klientene, totalt over 40, hvorav 36 begynte i terapi i august/september. De står nå uten et tilbud.

Oppgitt over fremgangsmåte

Har det gått prestisje i saken for det ferske UiO-rektoratet? Det kan virke som om avvikene blåses mest mulig opp for å kunne forsvare panikkstengingen.

Kluge skriver at klinikkene nå bør gjenåpnes. UiO-ledelsen krever derimot at avvikene må være lukket før det blir snakk om å åpne igjen, og dato er fremdeles ikke satt.

Studentene er oppgitt over instituttledelsens og universitetsledelsens fremgangsmåte i saken og at vi blir kalt usiviliserte og uhøflige når vi reagerer.

Vi opplever oss umyndiggjort, fordi ledelsen ikke lar fagmiljø og studenter komme til orde i en sak som gjelder den faglige organiseringen av profesjonsstudiet i psykologi. Og vi er overrasket over at ledelsen ved Norges største utdanning- og kunnskapsinstitusjon, hvor interndemokrati er lovfestet, ikke er ydmyke nok til å sette seg inn i psykologifaget, arbeidet som gjøres ved internklinikkene og psykologstudiets organisering før de handler og uttaler seg.

Vi håper og tror at ledelsen forstår at deres mistenkeliggjøring og fremgangsmåte ikke bare skader troverdigheten til de ansatte, men også studentterapeutene, behandlingene våre, PSI og UiO. Det er lov å gjøre feil, både for helsepersonell og for universitetsledelsen. De fleste av dem lar seg rette opp i.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer? Her er noen forslag: