Trandum er helt nødvendig | Sylvi Listhaug

Listhaug åpnet tirsdag en ny modul på Politiets utlendingsinternat på Trandum og ble vist rundt i den nye avdelingen av PU-sjef Morten Hojem Ervik og avdelingsleder Kristina Lægreid.

Mange har i det siste gått hardt ut mot utlendingsinternatet på Trandum med påstander om «ulovlig fengsling på ubestemt tid» og «langtidsfengsling av mindreårige». Men praksisen er både faglig forankret, lovlig og forsvarlig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Leder i Politiets Fellesforbund i Politiets utlendingsenhet Andreas Wahl redegjorde grundig og saklig for praksisen i et innlegg i Aftenposten 8. september. Wahl skriver at politiets bruk av Trandum er «lovlig og faglig forankret, slik at politiet kan gjøre sin jobb for å sikre identitetsavklaring, samfunnssikkerhet og kriminalitetsbekjempelse.»

Sylvi Listhaug(Frp), innvandrings- og integreringsminister

Grunnlaget for innplassering på Trandum er enten at vedkommende ikke samarbeider om å avklare egen identitet, eller at det foreligger konkrete holdepunkter på at vedkommende vil unndra seg en utsendelse etter endelig avslag.

De aller fleste som er innplassert på Trandum sitter med andre ord på løsningen til sin egen løslatelse. Ved å samarbeide om identitetsavklaring eller ved å reise hjem frivillig hadde de sluppet oppholdet.

Tvangsretur og asylinstituttet

Hvert år kommer det mennesker til Norge som ikke har rett til å være her. Disse skal returneres så raskt som mulig. Har en asylsøker fått avslag på sin søknad om opphold, får han eller hun en frist for å forlate landet. Dersom man ikke reiser frivillig, risikerer man å bli tvangsreturnert. Utlendingsinternatet på Trandum er helt nødvendig for å gjennomføre tvangsreturer. Dersom vi ikke skulle tvangsreturnere dem, ville tilliten til asylinstituttet kunne forvitre. De som får avslag må sendes ut, slik at vi kan sikre at de som trenger beskyttelse er de som får bli.

Denne uken var jeg selv til stede da den nye sikkerhetsmodulen ble åpnet. Den nye modulen inneholder 90 nye enkeltrom, og en sikkerhetsavdeling som gir større muligheter for å differensiere sikkerhetsnivået etter behovet. Med denne kapasitetsutvidelsen og regjeringens strenge kontroll på tilstrømmingen av flyktninger, svarer vi på politiets behov for interneringsplasser.

Barnefamilier som uttransporteres

På Trandum fengsles ikke enslige barn. Imidlertid mener vi at som siste utvei kan det være nødvendig å sette barnefamilier på Trandum. De aller fleste familiene som innplasseres på Trandum, kommer inn om kvelden og sitter ikke lenger enn til dagen etter at de ble pågrepet. I et fåtall saker blir det behov for fengsling fordi det er mange ting som må på plass før uttransportering kan gjennomføres, og politiet mener at det er så stor unndragningsfare at fengsling er helt nødvendig. I saker om fengsling av barn kobler politiet inn barnevernet, og det er domstolen som avgjør om fengslingsvilkårene er oppfylt, og om barnets beste er til hinder for fengsling.

  • Aftenposten om barns opphold på Trandum:
Les også

Aftenposten mener: Barn skal ikke sitte i fengsel

I fjor uttransporterte norske myndigheter over 7800 personer. Ved utgangen av august i år var tallet over 5100 personer. Dette sender et tydelig signal om at hvis man ikke har krav på beskyttelse får man ikke bli.

Regjeringen har tydelige mål med en streng asylpolitikk, men som også er rettferdig. Det er ikke rettferdig at mennesker som ikke har rett på beskyttelse får bli, fordi vi ikke har kontroll på dem. Vi kommer aldri til å gå med på en løsning som innebærer at vi ikke har kontroll på personer som det er fare for at forsvinner.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter