Debatt

Hva skjer på Mylla?

  • Eva Huseby
    Eva Huseby
    Mylla
Grunnentreprenør har lagt igjen et berg av sprengstein i naturen på Mylla.

Er ikke det å bevare de sammenhengende friluftsområdene rundt hovedstaden et nasjonalt anliggende?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De nyeste hyttene på Mylla ser ut til å ligge over tregrensen etter at området er rensket for trær og vegetasjon. Jordmasser flyttes, det sprenges i berg og deponeres i ur. I vest er hyttefeltet Panorama bygget tett inntil markagrensen ved det største høydedraget i Oslomarka.

Nå har Jevnaker også regulert 150 nye tomter i åsene bak hvor utbyggingen er startet. Et nytt innspill om 300 nye mål til hytter er foreløpig stanset av jordvernet. I 2013 ble det regulert for 263 hytter også i Lunners del.

Kulturlandskapet må reddes

I år har Mylla fått to viktige prosjekter for folk flest: Bislingen med festekontrakt (100-årig) til Lunner allmenning vil skape et turmål for skibusser, enkle hytter og servering. Trantjern ble oppkjøpt av Sparebankstiftelsen DNB til Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn.

Men nå må det gjenværende kulturlandskapet midtveis på Mylla og åsene rundt reddes før skogen blir omgjort til hyttetomter.

Investorene fra Bygdøy, Asker og Hallingdal ser ikke ut til å bry seg om noe annet enn profitt. Våren 2020 ble det sendt 140 underskrifter fra lokale beitelag, velforeninger, hyttefolk og fastboende som mente at Mylla-området var mettet. De sa et samlet nei til nye, store hyttefelt i LNF-området (Landbruk, natur og friluftsliv) langs Mylla-vannet.

Tusenvis av hytter

Nå legges Lunners arealplan 2020–40 snart ut på høring, og det trengs innspill. Kommunen meldte seg ut av Friluftsrådet i Oslo-regionen for flere år siden, men Markarådet kan vel behandle saken?

I Sør-Norge er det bygget tusenvis av hytter i Hemsedal, på Beitostølen, Hafjell, Sjusjøen, Nordseter og nå også på Lygna. Vi trenger vel ikke én gang for alle å bygge ned inngangsporten til Nordmarka nord?

Er ikke det å bevare de sammenhengende friluftsområdene rundt hovedstaden i landets mest befolkede region et nasjonalt anliggende?

Innleggsforfatterens tidligere verv: nestleder i Oslo og Omegn Turistforening, redaktør av bladet «Til Skogs», styremedlem i Oslo og Omland Friluftsråd. Har skrevet to bøker om Nordmarka-historien.

Les også

  1. DNT og Skiforeningen kapret perlen Trantjern ved Mylla

  2. Nå rives «Ondskapens hotell»

Les mer om

  1. Natur
  2. Friluftsliv
  3. Oslo