Hvordan utdanne flere jordmødre i Norge?

De fleste helseforetak og fødeavdelinger har en skrikende mangel på jordmødre. Likevel er det stor variasjon i antall studenter de enkelte sykehus tar imot, mener debattantene.

Ventelisten er lang, og vi har plass til 40 studenter. Likevel kan vi bare ta opp 27.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
  • Se navn på debattantene nederst i artikkelen.

Det er bred enighet om at vi trenger flere jordmødre, og at mangelen på jordmødre er en varslet krise. Helsedepartementet påpeker at de ulike helseforetakene selv har ansvar for å løse floken.

Vi har en fødepopulasjon i endring, og grunnbemanningen i fødeinstitusjonene er alarmerende lav. Den norske jordmorforening varsler at flere jordmødre ved større sykehus vurderer å slutte på grunn av høyt arbeidspress.

Ved masterutdanningen i jordmorfag ved Høgskulen på Vestlandet har Kunnskapsdepartementet gitt oss et kandidatmåltall på 35, altså et minstekrav til antall uteksaminerte hvert år. For å kunne klare dette har vi et mål om å ta opp 40 jordmorstudenter årlig.

Men høsten 2020 var det bare 27 studenter som startet, og antallet blir det samme til høsten i år.

Lang venteliste

Søkingen til studiet er god, og ventelisten er lang. Men det mangler praksisplasser som gir studentene de obligatoriske læresituasjonene som kreves for å få autorisasjon som jordmor.

I dag har vi utdanningstilbud for jordmorstudenter i Oslo, Vestfold, Trondheim, Tromsø, Bergen og Stavanger. Under utdanningen kreves det at studenten deltar ved minimum 70 fødsler – samt på et stort antall konsultasjoner i svangerskapet, møter med barselkvinner og nyfødte barn.

Samarbeidet mellom utdanningssektoren og praksisfeltet gir oss dyktige jordmødre som sikrer en god start for kvinnene, barna og deres familier.

Store forskjeller

Jordmorstudenter er på vakt hele døgnet, hele uken, hele studieåret. Dette er krevende for praksisinstitusjonene, utdanningsinstitusjonene og ikke minst for studentene.

De fleste helseforetak og fødeavdelinger har en skrikende mangel på jordmødre. Likevel er det stor variasjon i antall studenter de enkelte sykehus tar imot.

Kvinneklinikken i Bergen har til enhver tid ansvar for 20 jordmorstudenter som skal oppnå sine læringsmål i en klinikk som årlig har omsorg for 4800 kvinner før, under og etter fødsel.

Sammenlignbare praksissteder tar imot et betydelig lavere antall studenter enn det fødselstallene skulle tilsi, og noen har kun studenter deler av året.

I Norge har vi et felles mål om å øke antallet jordmødre, og da skaper det utfordringer når ikke myndighetene kommer med tydelig styring for hvordan praksisplasser skal fordeles.

Gi oss nasjonale føringer for hvor mange praksisplasser som skal tilbys ved hvert enkelt praksissted!

Gi oss nasjonale føringer!

Dette er en direkte beskjed til sentrale styringsorgan, med Bent Høie (H) i Helse- og omsorgsdepartementet og Guri Melby (V) i Kunnskapsdepartementet i spissen: Gi oss nasjonale føringer for hvor mange praksisplasser som skal tilbys ved hvert enkelt praksissted!

For å bevare det gode samarbeidet utdanningssteder og praksissteder imellom trenger vi føringer for hvilke utdanningsinstitusjoner som skal ha fortrinnsrett på hvilke plasser. Dette haster.

I utdanningsmiljøet i Bergen står vi klare til å ta imot nye jordmorstudenter allerede i høst, men vi har mistet muligheten til å ta opp maks antall studenter.


Eline Skirnisdottir Vik, Jordmorutdanningen, Høgskulen på Vestlandet

Tone Engen, Jordmorutdanningen, Høgskulen på Vestlandet

Vigdis Aasheim, Jordmorutdanningen, Høgskulen på Vestlandet

Katrine Aasekjær, Jordmorutdanningen, Høgskulen på Vestlandet

Anne Britt Vika Nilsen, Jordmorutdanningen, Høgskulen på Vestlandet

Tone Kringeland, Jordmorutdanningen, Høgskulen på Vestlandet

Monica Nilsen Mørch, Jordmorutdanningen, Høgskulen på Vestlandet


Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter