Det handler om flere i arbeid og færre på trygd

NHO overdriver antallet «utenfor arbeidslivet», ifølge LOs Stein Reegård i Aftenposten 14. januar. Han vil blant annet ikke regne med arbeidsledige, personer på sykepenger eller arbeidsavklaring, som er der midlertidig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi er naturligvis klar over at mange av de utenfor arbeidslivet kommer tilbake i arbeid. Det skjer til dels store bevegelser både inn og ut av ulike trygdeytelsene i løpet av et år. Poenget vårt har vært at strømmen inn til ytelsene har vært større enn ut. Dermed har omfanget midlertidig eller permanent utenfor arbeidslivet økt over tid. Dette betyr at andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder, som er på ulike former for trygd, har økt.

Det bekymrer oss.

Når det gjelder hoveddelen av de utenfor, mottagere av uførepensjon, er tilbakeføringen til arbeid nærmest ikke-eksisterende. Tall fra OECD viser at Norge er blant de landene som får færrest personer fra uføretrygd til arbeid. Bare 0,5 prosent av personer på uføretrygd kommer tilbake i arbeid hvert år.

Siden 1995 er det blitt nesten dobbelt så mange på uføreytelser mellom 18–24 år. Fra 2005 har økningen vært på 40 prosent for samme aldersgruppe. Til sammenligning har veksten blant alle grupper vært på åtte prosent. Regjeringen er bekymret for dette, og NHO er bekymret for dette.

NHO er helt enige i at vi trenger et sikkerhetsnett for dem som trenger det. Det NHO inviterer til er en dugnad for å demme opp for veksten i trygdeytelser, særlig blant de yngste, hvor veksten er sterkest.

Det handler om arbeidslinjen, å få flere i arbeid og færre på trygd.

SVEIN OPPEGAARD

direktør for arbeidslivspolitikk, NHO