Svar på åpent brev fra de ansatte ved Nationaltheatret: Jeg forstår utålmodigheten

Rehabiliteringen vil koste milliarder. Da må andre utgifter holdes lavest mulig.

Nationaltheatret skal rehabiliteres.
  • Abid Q. Raja
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nationaltheatrets ærverdige hovedbygning skal endelig rehabiliteres. Regjeringen gjennomfører et stort løft for å sikre at en av de viktigste scenekunstaktørene vi har i landet, skal ha lokaler som egner seg for teaterdrift av høyeste kunstneriske kvalitet. Dette er rett og slett en stor begivenhet for nasjonen.

Det var også grunnen til at denne regjeringen, med Trine Skei Grande i kulturministerstolen, tok beslutningen om å sette i gang prosjektet. Men som Nationaltheatrets ansatte skriver til meg, er dette et komplekst stykke arbeid.

Fellesskapets midler

For det første vil den nødvendige rehabiliteringen ta tid og koste milliarder av kroner. Likevel mener regjeringen at dette er milliarder av fellesskapets midler vi bør, skal og må bruke for å bevare og forbedre et at våre mest ikoniske bygg.

Norges historie sitter i veggene på teateret, og vi må bevare for å bære historien videre. Samtidig er min ambisjon at vi også sikrer en midlertidig drift mens rehabiliteringen pågår.

Kulturminister Abid Q. Raja.

Et annet poeng er at det er min oppgave å se det nasjonale kulturtilbudet i sin helhet. En balansegang mellom enkeltbevilgninger, de ulike behovene hos forskjellige kulturinstitusjoner og statens totale handlingsrom.

Les også

250 ansatte spør: Hva skjer med Nationaltheatret, Abid Raja?

Må holde utgiftene lave

Når vi bruker så mye penger på å rehabilitere, må utgiftene til alternative lokaler holdes lavest mulig. At fellesskapets kostnader ble altfor høye for en midlertidig scene, var hovedgrunnen til at vi valgte ikke å gå videre med ønsket om å ta over de gamle lokalene til Munchmuseet.

Det ville antagelig krevd minst 40 millioner kroner i økt bevilgning i året. Disse ville kommet på toppen av milliardene til rehabilitering og den årlige driftsbevilgningen på 209 millioner kroner til Nationaltheatret.

Teateret får store ressurser til rådighet av fellesskapet. Det er viktig at Nationaltheatrets styre og ledelse bidrar til å finne en løsning som kan forsvares økonomisk, parallelt med det store rehabiliteringsprosjektet.

Krever tid

Samtidig forstår jeg utålmodigheten. Men det er faktisk ikke mer enn seks uker siden departementet fikk de siste innspillene fra teateret til ulike alternativer for lokaler og modeller for drift i rehabiliteringsperioden.

Ett av alternativene er at det etableres en midlertidig hovedscene, med de høye kostnadene det vil medføre. Vi vurderer forslaget nå, og jeg må be om forståelse for at denne type vurderinger må gjøres grundig og derfor krever noe tid.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter