Debatt

Smitten blant innvandrere er skyhøy. Vi må finne årsaken.

  • Carl I. Hagen
    Politiker i Fremskrittspartiet
Carl I. Hagen (Frp) mener regjeringen bør sette inn målrettede informasjonstiltak overfor de gruppene som trenger det mest.

Carl I. Hagen svarer på kritikk fra lege Kaveh Rashidi.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Assisterende bydelsoverlege Kaveh Rashidi påstår at jeg stigmatiserer innvandrerbefolkningen. Grunnen er at jeg i et Facebook-innlegg har påpekt at innvandrerbefolkningen er dramatisk overrepresentert blant koronasmittede og innlagte på sykehus. Jeg beskriver bare faktiske forhold. Og jeg har intet ønske om å påføre noen en uberettiget skam og skyld.

Derfor bør det gjennomføres skikkelig forskning og undersøkelser for å finne årsaken til de skyhøye smittetallene for ulike innvandrergrupper.

Premieres med vaksiner

I Oslo har de innvandrertette bydelene skyhøy smitte og langt flere sykehusinnleggelser enn bydeler med få innvandrere.

Satt på spissen: Kjøpesentre i Oslo Vest må stenge fordi smitten på Stovner, Alna og Søndre Nordstrand er veldig høy.

Vaksiner skal først og fremst brukes i de bydelene med høy smitte, noe også jeg synes er fornuftig. Det betyr imidlertid at bydeler med høy smitte, hvor det kan se ut til at befolkningen ikke følger smittevernreglene, premieres med vaksiner. Bydeler med lav smitte straffes derimot blant annet med stengte kjøpesentre og færre vaksiner.

Rashidi spør hvorfor jeg etterlyser informasjon om de innlagtes etnisitet. Men det har jeg ikke gjort direkte. Det som er viktig i enhver debatt om smittesporing, er om det er noen fellesnevner for de innlagtes eller smittedes bakgrunn. Det kan dreie seg om yrke, arbeidssituasjon, religion, etnisitet, nasjonalitet, språkgruppe, utdannelse eller annet.

Kun ved å finne mulige fellesnevnere er det mulig med målrettede informasjonstiltak og smitteverntiltak fra myndighetenes side.

Målrettede tiltak

Når en stor andel av de innlagte har innvandrerbakgrunn, er det selvsagt også nødvendig å få vite nasjonalitet. Da kan informasjonstiltak settes i verk for den målgruppen, i samarbeid med målgruppens organisasjoner og møteplasser.

Rashidi trekker frem dem som rammes av føflekkreft! Ja, hvis det er en overvekt av eldre pensjonister med langvarig opphold i Spania blant disse, må informasjon målrettes mot dem. Da har selvsagt de et ansvar for kostnadene ved behandling av føflekkreft.

Så Rashidi, slutt å forsøke å stigmatisere meg. Vær med og få etablert hvilke grupper som bidrar til å spre smitte, og kostnader ved sykehusinnleggelser. Slik kan myndighetene sette inn målrettede informasjonstiltak overfor de grupper som trenger det mest.

Les også

Kaveh Rashidi: Er pandemien innvandrernes skyld, Carl I. Hagen?

  • Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Innvandring
  4. Kaveh Rashidi
  5. Oslo