Debatt

Hvor ble det av litteraturmangfoldet i NRK?

Nisjeprogrammene for litteratur har forsvunnet fra statskanalens sendeflater.

Heidi Marie Kriznik (t.v.), leder, og Amalie Kasin Lerstang, nestleder, begge i Den norske Forfatterforening.
  • Heidi Marie Kriznik
    Leder, Den norske Forfatterforening
  • Amalie Kasin Lerstang
    Nestleder, Den norske Forfatterforening
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Denne uken behandlet Kringkastingsrådet klagen fra Norsk Komponistforening som handler om NRKs manglende dekning av bredden i musikkfeltet.

Den norske Forfatterforening etterlyser også en bredere dekning av litteratur i NRKs sendeflater.

Forsvunnet fra sendeflater

«Vi trenger poesien for å ikke glemme at vi er mennesker på jorden,» sa NRK-programleder Annelita Meinich da hun i 2014 ble tildelt prisen Wergelands Åre. Den fikk hun for sitt arbeid med poesiprogrammet Diktafon på P2.

Tre år senere ble litteraturprogrammene Diktafon og Verdt å lese kuttet fra NRKs sendeflater.

Samme sommer la NRK ned podkast-serien Kritikerne, der NRKs fire faste litteraturkritikere anmeldte nye bøker. Kort tid etter oppsto poesiprogrammet Ordet fanger. Også dette ble avsluttet, i 2018.

Nisjeprogrammene for litteratur har forsvunnet fullstendig fra statskanalens sendeflater. I dag er det bare Åpen bok på P2 som kun er viet litteraturen, i én time hver fredag.

Les også

Robert Hoftun Gjestad: NRK gjør utrolig mye bra for norsk musikk. Problemet er at de ikke klarer å vise det frem.

Samfunnsoppdraget

Når litteraturprogram avsluttes, har det vært fulgt av løfter fra ulike kulturredaktører i NRK: Nye programflater skal erstatte det vi mistet. Fordypning skal ikke gå på bekostning av programmer med større bredde.

Men i praksis er det nettopp det siste som skjer.

NRK-plakaten som er vedtatt av Stortinget, definerer statens krav til NRKs virksomhet. Det er ikke vanskelig å finne punkter i plakaten der kanalen svikter sitt samfunnsoppdrag på litteraturfeltet.

I paragraf 17 forsikres det om at kanalen skal ivareta «en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og kulturinstitusjoner». Men hvordan ivaretas for eksempel poesien?

Poesien taper

De såkalte flytradio-programmene har overtatt stadig større deler av kulturdekningen. De formidler hverken litteraturfeltets bredde eller dybde.

Resultatet er at poesien nærmest ikke diskuteres i NRKs programflater

P2 har fått kritikk i flere medier for det Morgenbladet kaller et «anbefalingstyranni». Flytradioen består for det meste av koselig prat og anbefalinger av serier fra strømmegiganter med enorme markedsføringsapparater i ryggen. Dét i stedet for en grundig kultudekning som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.

Kulturdekningen reduseres til vurderinger om hvorvidt kulturuttrykkene som dekkes av samtlige andre medier, var «kjempebra» eller «spennende».

I en slik logikk taper litteraturen generelt og poesien spesielt. Det krever både tid og kunnskap å formidle den til seeren eller lytteren og å skape engasjerende samtaler rundt litteratur.

Resultatet er at poesien nærmest ikke diskuteres i NRKs programflater.

Ensretting av kulturstoffet

Poesien har allerede liten plass i offentligheten. I stedet for å bøte på dette skjer det i NRK en ensretting av kulturstoffet. Det er stikk i strid med hva NRK er pålagt som sin oppgave.

Også NRK må ta hensyn til at folk i utgangspunktet ønsker seg og trenger å oppleve det mangfoldet og de refleksjonene som den varierte kunsten og skjønnlitteraturen kan gi.

Uansett utfall på klagen fra Norsk Komponistforening er kritikken om at NRK svikter i sitt kulturelle oppdrag som rikskringkaster, noe NRK bør ta på alvor. Både innen musikkfeltet og i sitt arbeid med kulturstoff generelt.

Om ikke for å minne oss på at vi er mennesker på Jorden, så i alle fall for å ta ansvar for de forpliktelsene som ligger til mandatet som Norges statskanal.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. NRK
  2. Litteratur
  3. Musikk