Regjeringen står til strykkarakter

De åtte studentlederne som har skrevet innlegget er (øverst, f.v.): Tuva Todnem Lund, Runa Kristine Fiske, Karoline Lie, Sandra Amalie Lid Krumsvik, Andreas Knudsen Sund, Olea Norset, Emelie Johansen og Herman Siggerud.

Vi kan ikke risikere å miste en hel generasjon studenter på grunn av mangel på handlekraft fra landets ledere.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Se nederst for navn på de åtte studentlederne som har skrevet innlegget.

Regjeringens utsagn om studenter de seneste dagene vitner nok en gang om manglende forståelse for studentenes håpløse situasjon.

Statsminister Erna Solberg (H) hevder at studentene aldri ble bedt om å la være å reise hjem til studiestedet sitt. Samtidig oppfattet studentene beskjeden fra helseminister Bent Høie (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) som en sterk anbefaling om å bli der de var.

Det er ikke flybilletten i seg selv som har satt sinnene i kok. Det er summen av regjeringens behandling av landets studenter de siste åtte månedene.

Til tross for at regjeringen har sultefôret studentene i snart ett år, har de ingen betenkeligheter med å påføre studentene enda flere kostnader. Flere undersøkelser fastslår at studentene er blant dem som er hardest rammet økonomisk av pandemien. Regjeringen ser ikke ut til å ha forståelse for dette. Vi svarer for å belyse studentenes økonomiske situasjon.

Under fattigdomsgrensen

Dagens lån og stipend gir 123.519 kroner å leve for i året. Det er langt under den norske fattigdomsgrensen. Det forventes at vi skal studere 37,5 timer i uken. Til tross for dét er syv av ti norske studenter økonomisk avhengige av deltidsjobb ved siden av studiene.

I vår ble studenter permittert som følge av korona, i likhet med mange andre. Samtidig som regjeringen ga milliarder i krisepakker til resten av befolkningen, sto vi lenge uten noen kompensasjon for inntektsbortfall.

Studenter står i en særlig krevende situasjon. Når vi blir permittert fra deltidsstillinger, har vi ikke rett til dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. Dermed betaler vi skatt for et sikkerhetsnett som ikke er der for oss når vi faller.

Havnet utenfor

Studenttillitsvalgte fra hele landet jobbet dag og natt med å få på plass en krisepakke. Vi fikk tilbud om et ekstralån fra Lånekassen. Etter omkamp i Stortinget ble en liten andel omgjort til stipend. Det er en fattig trøst sammenlignet med hva resten av landets skattebetalere kunne forvente av hjelp.

Inntektsbortfallet måtte også dokumenteres for å få lånet. Derfor havnet mange utenfor ordningen. Det er vanskelig å dokumentere at man kunne fått tilkallingsvakter, eller at man hadde tenkt å ha sommerjobb.

Asheim har i sine svar argumentert med at studentene ikke benyttet seg av vårens krisepakke. Dette stemmer ikke. Omkring 50.000 fikk innvilget kriselånet. Det utgjør hele studentmassen ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NMBU til sammen.

Statsråden har rett når han sier at vi står i en helt annen situasjon nå enn det vi gjorde i mars. Studenter har ikke hatt jobb på åtte måneder. De millionene Stortinget ga til studentene, sendte regjeringen rett tilbake til statskassen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Bildet er tatt i en annen anledning enn pressekonferansene som nevnes i innlegget.

Ikke for sent å redde studentene

Regjeringen ga i sommer særbehandling til norsk næringsliv. Nylig fulgte den opp og informerte om at kompensasjonsordningene for næringslivet videreføres. Dette er viktig. Men det må ses i sammenheng med hvem som skal inn i jobbmarkedet, og hvem som skal skape nye arbeidsplasser.

Pandemien har for alvor vist viktigheten av kunnskap og forskning. Det er studentene som skal løse morgendagens utfordringer. Vi kan ikke risikere å miste en hel generasjon studenter på grunn av mangel på handlekraft fra landets ledere.

Det finnes studenter som går sultne. Slik skal vi ikke ha det i velferdsstaten Norge.

Vi har gitt regjeringen strykkarakter, men det er ikke for sent å redde studentene. De kan få gå opp til eksamen på nytt. Eksamensoppgaven: Gi studentene en krisepakke nå!

De følgende studentlederne står bak innlegget:

Tuva Todnem Lund, NMBU
Runa Kristine Fiske, Universitetet i Oslo
Sandra Amalie Lid Krumsvik, Universitetet i Bergen
Olea Norset, Universitetet i Agder
Herman Siggerud, UiT Norges arktiske universitet
Andreas Knudsen Sund, NTNU
Emelie Johansen, Nord universitet
Karoline Lie, Universitetet i Sørøst-Norge