Oslo har en boligkrise. Og det finnes midler til å løse den.

  • Ole Pedersen
Oslo-byrådet har vedtatt at boligblokken Hagegata 30 (bildet), som lenge har stått tomt midt på Tøyen torg, skal være en pilot for tredje boligsektor, skriver debattanten.

En tredje boligsektor er et godt og nødvendig tiltak for å møte boligkrisen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Norge blir de fleste millionærer i løpet av livet. Ikke av å jobbe, ikke av investeringer, men av å bo. Dette gjør noe med hvordan vi forstår bolig. Vi ser ikke på det bare som et hjem, men også som en måte å tjene penger på.

De aller fleste er enige om at det må gjøres noe med boligkrisen i Oslo, og det raskt.

Det er blitt stadig vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet i hovedstaden. En fast ansatt sykepleier har for eksempel kun mulighet til å kjøpe under tre prosent av boligene som er tilgjengelige på markedet til enhver tid.

Stemmer ikke med virkeligheten

Det er i hovedsak to løsninger som løftes opp som svar på boligkrisen. Det rødgrønne byrådet i Oslo har på den ene siden lagt frem ambisiøse planer for en tredje boligsektor.

På den andre siden setter utbyggerne frem taktfaste krav om økt reguleringstakt og ønsker å kunne bygge flere små hybelleiligheter. Dette for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet.

Argumentet er at dersom kommunen sørger for at utbyggernes forslag går raskere gjennom den byråkratiske kvernen, så kan de bygge mer og fortere. Så vil markedet ta seg av resten og sørge for billigere boliger som folk flest vil ha råd til.

Dette stemmer dessverre ikke overens med virkeligheten.

Etterspørselen i boligmarkedet består ikke bare av boligbehov alene. En annen prisdrivende faktor i boligmarkedet er investeringer og plassering av kapital.

Så lenge markedet har tro på at boligprisene vil fortsette å stige, vil markedet fortsette å plassere overskytende kapital i bolig. Det vil gå på bekostning av vanlige folks mulighet til å kjøpe de samme boligene.

Mer troverdig

Selv om flere boliger kan være nødvendig for å møte boligkrisen, er det langt fra tilstrekkelig. Da virker byrådets forslag om å etablere en tredje boligsektor som mer troverdig for å kunne skape tilgjengelige og gode boliger for folk flest.

Private og kommunale boliger regnes vanligvis som første og andre sektor. Tredje boligsektor er boliger som hverken er private eller kommunale boliger for vanskeligstilte, men en tredje måte å distribuere og disponere boliger på.

Etterspørselen i boligmarkedet består ikke bare av boligbehov alene

Byrådet i Oslo kaller det en sektor mellom det ordinære markedet og de kommunale boligene. En sektor som er tilgjengelig for de som har for god økonomi til å kvalifisere for kommunal bolig, men for dårlig økonomi til å komme inn på det ordinære markedet.

På mange måter kan man si at de gamle boligbygge- og borettslagene utgjorde det vi i dag kaller for en tredje sektor.

Boligene var hverken private eller kommunale, men kooperative. De var eid i fellesskap og bygd på et ikke-kommersielt grunnlag for å skaffe boliger til vanlige folk.

God sosial miks

Byrådet i Oslo har vedtatt at boligblokken Hagegata 30, som lenge har stått tomt midt på Tøyen torg, skal være en pilot for tredje boligsektor. Hvordan dette skal løses, avgjøres til høsten.

Vi i Tøyen boligbyggelag har lansert et konseptforslag som både møter det konkrete lokale boligbehovet og legger til rette for en fortsatt god sosial miks.

På den måten kan vi sikre at Tøyen også i fremtiden kan være en plass for folk med ulike økonomiske forutsetninger.

I Europa ser vi en rekke eksempler på at beboere og nabolag går sammen og utvikler gode boliger som ikke bare gir tilgang til bolig på andre premisser enn markedsverdi, men også styrker den sosiale bærekraften i utsatte nabolag.

Vi er overbevist om at en tredje boligsektor er et godt og nødvendig tiltak for å møte boligkrisen og ta vare på gode nabolag i hovedstaden.