Debatt

Kontantstøtte, AAP og uføretrygd bør erstattes med garantiinntekt

 • Hege Moen
  Veileder i Nav
 • Laila Katheeb Wallin
  Nav-leder
 • Mathilde Fasting
  Idéhistoriker og siviløkonom, Civita

Garantiinntekt kan effektivisere og avbyråkratisere Nav og forebygge sykefravær og utstøting fra arbeidslivet, mener innleggsforfatterne. Foto: Vidar Ruud / NTB

Det vil med enkelhet kunne kombineres med lønnsinntekt eller andre inntekter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Anita Krohn Traaseth tar opp en viktig debatt om Nav i sin lørdagsspalte 19. september. Nav fyller 20 år neste år, og som Traaseth påpeker, er etaten blitt en «mastodont i utakt».

Regelverket og de mange ulike stønadene Nav skal håndtere, er svært komplekst. Derfor har vi foreslått en stor forenkling av Navs stønader.

Norge har i dag et finmasket sikkerhetsnett for stønader, men det er arbeidskrevende og ressurskrevende, og ofte uforståelig for den som skal motta stønaden.

Løsningen er garantiinntekt

Før koronakrisen mottok annenhver nordmann en velferdsstønad fra det offentlige minst en gang i året. Én av tre i arbeidsfør alder mottok ytelse fra Nav som erstatning for egen inntekt. Seks prosent av befolkningen er til enhver tid sykmeldt fra sitt arbeid, og én av 10 nordmenn mottar varig uføretrygd.

Vi foreslår å innføre en garantiinntekt med to enkle standardiserte tillegg, for å erstatte andre velferdsytelser i Nav. Tilleggene kan innvilges gjennom behovsprøving, men med en svært forenklet vilkårsvurdering i forhold til dagens prosesser.

Vi må dele opp Navs tjenester i mindre virkeområder der brukeren er premissgiver, oppfordret Anita Krohn Traaseth i sin spalte i Aftenposten lørdag. Foto: Åge Peterson

Til sammen vil dette kunne erstatte blant annet kontantstøtten, AAP, engangsstønaden, overgangsstønaden og uføretrygden slik vi kjenner den.

Ettersom man beholder både alderspensjon, foreldrepenger, sykepenger og dagpenger, vil det fortsatt finnes opparbeidede trygderettigheter gjennom folketrygden. Dagpengeordningen og kompensasjonsgraden på sykepenger bør dog justeres.

Pålitelig og forutsigbart

Den langsiktige målsettingen vil være å effektivisere og avbyråkratisere Nav, men også å forebygge sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

Garantiinntekten vil med enkelhet kunne kombineres med lønnsinntekt eller andre inntekter. Valgfriheten sikres ved at hvem som helst, når som helst, kan få utbetalt en garantiinntekt ved et akutt økonomisk behov, men også som en varig, pålitelig og forutsigbar minste inntektssikring.

Tilleggene kan utformes slik at den totale samlede stønaden vil være lik dagens maksimale uføretrygdutbetaling. Samlet utbetaling avkortes mot en maksinntekt, tilsvarende regelverket for dem som mottar varig uføretrygd i dag.

Vi ønsker velkommen alle diskusjoner som tar Navs utfordringer alvorlig.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Trygd
 2. Nav
 3. Uføretrygd
 4. Anita Krohn Traaseth
 5. Sykefravær
 6. Arbeidsledighet

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Alf Christian Sørum ødela armen på jobb. Valget han tok etterpå, bidrar til å spare milliarder i trygd.

 2. DEBATT
  Publisert:

  Det er direkte feil når Tajik sier at de «rikeste slipper unna spleiselaget»

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Syke og uføre må vente lenger enn før på stønader når Nav dynges ned i dagpengesøknader.

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Gransket trygdeskandalen: – Få som har grunn til å være stolte

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Det kan gå år før Nav-ofrene får full oppreisning

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Trygdeskandalen: Esa åpner formell sak mot Norge. Mener vi fortsatt praktiserer regelverket for strengt