Debatt

Kort sagt, mandag 29. mars

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Kaloritelling i skolen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Skolen skal ikke lære elevene kaloritelling

Hedvig (14) tar opp et viktig tema (Si ;D 16. mars). Dessverre har altfor mange unge et anstrengt forhold til mat. Det ønsker vi selvsagt ikke å bidra til. Derfor vil vi ved neste oppdatering av Kostholdsplanleggeren se på bedre måter å vise kalorier på. Samtidig tror vi at det heller er andre faktorer enn bruk av Kostholdsplanleggeren som fører til et stort fokus på kalorier.

Samfunnet vektlegger utseende og kropp i for stor grad. Derfor er det ekstra viktig at lærere i mat- og helsefaget ruster elevene til å tenke kritisk, ta gode valg, og at de veileder i hvordan ulike måltider kan settes sammen. Det krever kompetanse. Men bare seks av ti lærere som underviser i mat og helse på ungdomstrinnet, har utdannelse i faget. Vi ønsker at barn og unge utstyres til å navigere i en jungel av bilder med kroppsfokus og kostholdsinformasjon av varierende kvalitet. Skolen er en god arena for det, og i læreplanen for mat og helse dekker Kostholdsplanleggeren ett av kompetansemålene.

Verktøyet er utarbeidet med fokus på næringsstoffer og matvarer basert på nasjonale kostholdsanbefalinger og Matvaretabellen, og ikke på kalorier. Vi tok også hensyn til at vektfokuset ikke skulle bli for stort da vi utviklet Kostholdsplanleggeren og valgte bort muligheten for å legge inn egen vekt og høyde. Men hva slags fokus som legges til grunn for undervisningen i mat og helse, og også Kostholdsplanleggeren, kan variere blant annet ut fra lærerens kompetanse. En risiko er da at kalorifokuset vektlegges mer enn intensjonen.

Vi tar mange matvalg hver eneste dag. Brukt på riktig måte kan Kostholdsplanleggeren bidra til at elevene lærer å ta gode valg som er bra for egen helse både på kort og lang sikt.

Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og Ellen Kielland, seniorrådgiver i Mattilsynet

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Kosthold