Debatt

Feil om norsk nedrustningspolitikk | Marit Berger Røsland

  • Marit Berger Røsland, statssekretær (H), Utenriksdepartementet
Norges linje er i tråd med våre allianseforpliktelser. Vi kan ikke ha en politikk i NATO og en annen i FN, skriver Marit Berger Røsland. Bildet av FN-bygningen er tatt ved en tidligere anledning.

Vi boikotter ikke forhandlingene i FN om et forbud mot kjernevåpen, men har valgt ikke å delta.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en artikkel i Aftenposten 2. april fremføres det påstander om Regjeringens nedrustningspolitikk som er grovt misvisende.

Overskriften på Aftenposten.no hevder at Norge boikotter forhandlingene om et forbud mot kjernevåpen som startet i FN i forrige uke.

Vi boikotter ikke forhandlingene, men har valgt ikke å delta fordi vi ikke støtter fremgangsmåten.

Dette er en vesentlig forskjell både i logikk og terminologi.

I tråd med allianseforpliktelser

Et forbud mot kjernevåpen der de landene som har slike våpen, ikke er med, bringer oss ikke nærmere målet om en verden uten kjernevåpen.

Det finnes dessverre ingen snarveier: Veien går gjennom praktiske, effektive og reelle nedrustningsinitiativ.

Norges linje er i tråd med våre allianseforpliktelser. Vi kan ikke ha en politikk i NATO og en annen i FN.

NATO støtter målet om en verden uten kjernevåpen, men slår samtidig fast at den vil være en kjernefysisk allianse så lenge disse våpnene eksisterer.

Dette er beslutninger Norge har vært med på å fatte og som vi står ved.

En situasjon hvor NATO skulle binde seg til å avskaffe sine kjernevåpen uten at andre land avskaffer sine, er potensielt sett farlig og ustabil.

En anonym FN-ambassadør påstår i Aftenposten at Norge ikke lenger er en pålitelig partner fordi vi ikke deltar i forbudsforhandlingene. En slik uttalelse faller på egen urimelighet.

Tvert om høster Norge anerkjennelse også fra statene som står i spissen for forbudsforhandlingene for konkrete nedrustningsinitiativer som gir resultater.

Avgjørende for å skape tillit

Vår innsats for verifikasjon av nedrustning er helt avgjørende for å skape tillit for fremtidige styrkereduksjoner.

Norge er pådriver for å få stanset fremstilling av spaltbart materiale for våpenformål og bygget ned eksisterende lagre.

Vi støtter aktivt opp om prøvestansregimet og slutter opp om initiativer for å redusere kjernevåpnenes rolle i sikkerhetspolitikken. Regjeringen bidro i fjor vinter med kritisk innsats for å få atomavtalen med Iran til å tre i kraft.

Slike og andre praktiske tiltak er helt vesentlige for å legge grunnlaget for nye kjernefysiske kutt.

Dette er i tråd med Stortingets enstemmige vedtak våren 2016, som sier at Norge skal arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen og bidra til gjennomføringen av Ikkespredningsavtalens (NPT) forpliktelser, innta en aktiv rolle som pådriver for ikke-spredning og for nedrustning med sikte på en balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen, og på dette grunnlaget arbeidet langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for å sikre dette målet.

Vedtaket ligger til grunn for Regjeringens arbeid med nedrustning og ikke-spredning.

En anonym FN-ambassadør påstår i Aftenposten at Norge ikke lenger er en pålitelig partner fordi vi ikke deltar i forbudsforhandlingene. En slik uttalelse faller på egen urimelighet.

Tvert om høster Norge anerkjennelse også fra statene som står i spissen for forbudsforhandlingene for konkrete nedrustningsinitiativer som gir resultater.

Avgjørende for å skape tillit

Vår innsats for verifikasjon av nedrustning er helt avgjørende for å skape tillit for fremtidige styrkereduksjoner.

Norge er pådriver for å få stanset fremstilling av spaltbart materiale for våpenformål og bygget ned eksisterende lagre.

Vi støtter aktivt opp om prøvestansregimet og slutter opp om initiativer for å redusere kjernevåpnenes rolle i sikkerhetspolitikken. Regjeringen bidro i fjor vinter med kritisk innsats for å få atomavtalen med Iran til å tre i kraft.

Slike og andre praktiske tiltak er helt vesentlige for å legge grunnlaget for nye kjernefysiske kutt.

Dette er i tråd med Stortingets enstemmige vedtak våren 2016, som sier at Norge skal arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen og bidra til gjennomføringen av Ikkespredningsavtalens (NPT) forpliktelser, innta en aktiv rolle som pådriver for ikke-spredning og for nedrustning med sikte på en balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen, og på dette grunnlaget arbeidet langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for å sikre dette målet.

Vedtaket ligger til grunn for Regjeringens arbeid med nedrustning og ikke-spredning.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Her er artikkelen det svares på: Verdenssamfunnet jobber for å forby at dette skal skje igjen. Norge boikotter forhandlingene

Les mer om

  1. FN
  2. Sikkerhetspolitikk
  3. Atomvåpen