Debatt

Kort sagt, onsdag 9. februar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Skøytehistorie. Tilregnelighet. Barnevern. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Svensk skøytehistorie er ikke så fattig!

Før introduksjonen av svenskenes nye skøytehelt Nils van der Poel, beskriver Erlend Nesje i Aftenposten 5. februar bravadene til Jonny Nilsson, Johnny Höglin og Tomas Gustafson på skøytebanen på 1960 og 1980-tallet. De utgjør hederlige unntak i svensk skøytehistorie.

Ellers er svensk skøytehistorie fattig, fortsetter han.

Da overser han Sigvard «Sigge» Ericsson, som vant EM og VM allround i 1955, gull på 10.000 og sølv på 5000 i OL i 1956. At han burde vært nevnt, antar jeg «Kupper'n» er enig i. Han tapte gullet med ett sekunds margin til Ericsson i -56.

Videre kunne Nesje nevnt krigsårenes store skøyteløper Åke Seyffarth, som hadde verdensrekord på 5000 m, vant EM allround i 1947 og ble nummer tre i VM samme år.

I 1948 vant han OL-gull på 10.000m og sølv på 1500 m. Hadde ikke en fotograf forvillet seg ut på isen og spolert Seyffarths løp på spesialdistansen 5000, hadde gullvinneren muligens ikke vært Reidar Liaklev. Seyffarth lå i hvert fall an til å vinne da hendelsen inntraff.

Svensk skøytehistorie er med andre ord ikke fullt så fattig som Nesje vil ha det til.

Dag Nygård, Drammen


Galt om beviskrav for tilregnelighet

Alf Petter Høgberg hevder 3. februar at man i 2012 i dommen mot Anders Behring Breivik fravek lovregler om tvil knyttet til tilregnelighet. Det bør jusprofessoren dokumentere.

I 2012 var det for domfellelse signifikant mer rom for tvil om tilregnelighet enn for tvil om selve handlingsbegåelsen. Det fremgår både av tidligere høyesterettsdommer (se for eksempel Rettstidende 2003, side 23) og av at det offentlig oppnevnte Tilregnelighetsutvalget i 2015 foreslo at beviskravet for tilregnelighet skulle heves til samme nivå som det som gjelder for handlingsbegåelse.

I dommen mot Breivik kan man lese at retten var svært lite i tvil. I sum synes retten å ha dømt akkurat slik den skyldte å gjøre.

Jeg vet ikke hvilken diagnose Breivik fortjener. Men Høgberg virker forutinntatt. Han legger stor vekt på to psykiateres fjerndiagnostisering og kaller dem «mange». Han opplyser om at psykiater Randi Rosenqvist er pensjonert og nevner at det har gått bra med sentrale aktører som mente at Breivik var tilregnelig. Ikke overbevisende.

Erik Nord, dr.philos., Kringsjå


Alle barn har rett til å bli hørt

I kronikken «Er det alltid barnets beste å bli hørt?» i Aftenposten 30. januar stiller to ansatte i barnevernstjenesten i Østensjø gode spørsmål om praktisering av den nye barnevernsloven. Loven tydeliggjør at barn skal gis mulighet til medvirkning i avgjørelser som angår dem.

Det er ikke bare til barns beste å bli hørt. Det er en rettighet barn har gjennom barnevernloven og FNs barnekonvensjon. Denne kan ikke fravikes.

Sammen med barn, unge, foreldre og ansatte i tjenestene må vi finne ut hvordan barn skal kunne medvirke på måter som oppleves trygt og nyttig for barnet.

For byrådet i Oslo er det avgjørende at barn og unge opplever at de kan stole på barnevernet. Akkurat nå er vi i gang med «Kvalitetsreform for Oslo barnevern».

Reformen skal gjennomgå alle prosesser for å sikre at Oslos barnevern oppleves trygt for barn og unge. Forslaget har nylig vært på høring, og min byrådsavdeling jobber nå med å gå gjennom innspillene.

Kunnskapen vi har innhentet fra barn og unge i arbeidet, viser hvor galt det kan gå når barnevernets hjelp ikke treffer. Det er også påpekt fra flere hold at barn ikke involveres nok i dag, og at deres meninger ikke tas på alvor eller blir forstått.

Åpenhet og villighet til å stille spørsmål rundt det vedtatte, slik Margunn Ødemark og Johanne Hugo gjør i sin kronikk, bekrefter at Oslo har dyktige ansatte som tør å ta de vanskelige diskusjonene. Både barna og de ansatte skal få være med på å påvirke hvordan vi skal jobbe i fremtidens barnevern. Sammen skal vi utvikle barnevernet i byen vår og sikre at barn blir hørt, involvert og samarbeidet med.

Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo (SV)


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Barnevern