Vi har en alvorlig mangel på fødselsleger

  • Ni fødselsleger
Krisen er ikke mangel på stillinger, men mangel på kompetente leger, skriver innleggsforfatterne, som alle er fødselsleger/gynekologer.

En tredjedel av landets fødeavdelinger har ikke nok fødselsleger/gynekologer til å opprettholde forsvarlig drift og vaktberedskap.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi mangler fødselsleger/gynekologer ved et flertall av våre sykehus. Det viser en undersøkelse utført ved Norges fødeavdelinger i begynnelsen av desember 2021.

Ved en tredjedel av landets avdelinger gjør bemanningskrisen det utfordrende å opprettholde forsvarlig drift og vaktberedskap.

Samtlige av landets sykehus med fødetilbud svarte på undersøkelsen. Funnene viser at fødselslege-/gynekologmangelen er utbredt. Dette er skremmende funn.

Bemanningskrisen ved landets fødeavdelinger kan ikke løses ved at politikere vedtar å holde fødeavdelinger åpne. Vi erfarer at legemangelen hverken kan kompenseres med lønn eller vikarbruk.

Kompliserte svangerskap og fødsler er økende

Fødselsleger jobber tett sammen med jordmødre for å sørge for et trygt fødselstilbud ved landets 40 fødeavdelinger. Mens jordmor er ansvarlig ved normale svangerskap og fødsler, er fødselslegen ansvarlig ved sykdom og komplikasjoner.

Bemanningskrisen kan ikke løses ved at politikere vedtar å holde fødeavdelinger åpne

Andelen gravide med kompliserte svangerskap og fødsler er økende. Eksempelvis er andelen fødsler som blir igangsatt grunnet svangerskapskomplikasjoner, nå rundt 30 prosent.

Fødselslegen må være tilgjengelig for akutt fødselshjelp hele døgnet og for diagnostikk og behandling av komplikasjoner som oppstår. Eksempler på det er umiddelbar forløsning med keisersnitt eller sugekopp/tang når det er nødvendig.

Helsedirektoratet har beskrevet situasjonen i rapporten «Endring i fødepopulasjonen og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem», publisert i mars 2020.

Slutter i faget og begynner i det private

Vi ser en utvikling hvor legene som utdannes til å bli gynekologer, slutter i faget og begynner i det private. De gjør det fremfor å bli spesialister ved fødeavdelingene.

Det samme gjør erfarne gynekologer. Flere avdelinger har mistet gynekologer i aldersgruppen 50–60 år.

Ved enkelte av de små fødeavdelingene er det snart ingen fast ansatte legespesialister. Vaktene dekkes av vikarer som ikke har ansvar for den faglige kvaliteten ved avdelingen. Gynekologene som fortsatt jobber fast ved fødeavdelingene, forteller om svært høy vaktbelastning.

Vil ikke klare å opprettholde fødetilbud

Vi forstår engasjementet for et livsviktig tilbud når «bunadsgeriljaer» og lokale fakkeltog tropper opp. Men slik situasjonen er i dag, vil trolig mange fødeinstitusjoner ikke klare å opprettholde et fødetilbud.

Flere fødeinstitusjoner står i fare for å måtte stenge på grunn av gynekologmangel. Gjøres det ikke umiddelbare grep vil dette bli en realitet.

Ved enkelte av de små fødeavdelingene er det snart ingen fast ansatte legespesialister

Krisen er ikke mangel på stillinger, men mangel på kompetente leger. Nesten alle de små og mellomstore avdelingene vi har snakket med, har sluttet å utlyse stillinger. Grunnen er at man ikke får kvalifiserte søkere.

Ved små sykehus klarer man ikke å rekruttere unge spesialister. Mange oppgir at de ikke ønsker et arbeidsliv med konstant høy vaktbelastning. Dagens yngre leger ønsker ikke å jobbe med kvinnehelse på samme betingelser som gynekologer gjorde før. Dette er nylig påpekt i en leder i Tidsskriftet for Den norske legeforening (Hvor blir det av alle legene? Brekke, Bjørke, Wisborg).

Tiltak for å bygge, beholde og bemanne

Det har aldri vært tryggere å føde i Norge. Men dersom svangerskapsomsorgen skal kunne opprettholdes på dagens høye nivå, må man ha nok fagpersoner og en arbeidsbelastning man kan stå i frem til pensjon.

Vi etterlyser tiltak for å bygge, beholde og bemanne robuste fagmiljø og fødeinstitusjoner. Da må antall ansatte opp og arbeidsbelastningen ned, slik at landets gynekologer orker å stå i arbeid på sykehus gjennom alle livets faser og frem til pensjon.

Ni fødselsleger/gynekologer har skrevet under innlegget:

  • Kevin Sunde Oppegaard, Mo i Rana
  • Jeanne Mette Goderstad, Arendal
  • Klaus Oddenes, Haugesund
  • Agnethe Lund, Haukeland
  • Katrine Sjøborg Dønvold, Kalnes
  • Stine Andreasen, Bodø
  • Thorbjørn Steen, Ullevål
  • Anne Birthe Lømo, Elverum
  • Stig Hill, Skien