Kollektivtrafikken skal være for alle

  • Bernt Reitan Jenssen
Årets osloborger, Jan Grue, har sagt at han vil bruke prisen til å ta et oppgjør med kollektivtrafikken.

Det Amir Hashani og Jan Grue har opplevd, er diskriminering.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ruter kan ikke leve med at funksjonshemmede velger bort kollektivtransport fordi de møter for mange hindre. Vi skal tilby bærekraftig bevegelsesfrihet – til alle.

Årets osloborger, Jan Grue, vil bruke prisen til å ta et oppgjør med kollektivtrafikken. Det er jeg glad for!

I 2020 møtte jeg Amir Hashani. I Debatten på NRK fortalte han at han som rullestolbruker ofte ble frakjørt av bussen – fordi bussrampen hadde kilt seg fast eller rampenøkkelen manglet.

Møtet ga ny forståelse: Det dreier seg om noe større enn tekniske utfordringer. Lik tilgang til transport bidrar til likeverd og å utjevne forskjeller.

Ruter har jobbet for å få flest mulig dit de skal, effektivt og miljøvennlig. Fra det perspektivet har vi lyktes. Nå utvider vi perspektivet: Våre tjenester skal fungere for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Da har vi langt igjen og må gjøre noe mer gjennomgripende enn å lappe på et system der mange faller utenfor.

Det Hashani og Grue har opplevd, er diskriminering. Vi må jobbe med kultur og bevissthet, i tillegg til teknologi og løsninger, og vi må bli bedre på å ta med de som opplever utenforskap på råd.

I 2021 satte Ruter i gang et prosjekt sammen med Norges Handikapforbund. Vi har undersøkt hvordan funksjonshemmede opplever kollektivtrafikken og jobbet med kunnskapsheving og bevisstgjøring. Ledere og mellomledere har vært på workshoper, for endring starter i toppen.

Jan Grue forteller at han ikke får hjelpen han trenger. Det er Ruters ansvar. I 2022 skal vi jobbe tett med busselskapene, så vi sammen står sterkere i møtet med mangfoldet av kunder.
Vi jobber med tilgjengelighetsinformasjon i Ruter-appen. De første bussene med automatiske ramper settes i trafikk 9. januar. De nye elbåtene er universelt utformet.

Fra 2021 er økt bevegelsesfrihet for funksjonshemmede ett av Ruters viktigste strategiske mål.