Kort sagt, tirsdag 30. november

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Munchmuseet og ungdom. Stortingspolitikere og tillit. SV og skatt. Her er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Munchmuseet har et samfunnsansvar

Oslo har fått et kunstmuseum i verdensklasse. Publikum kan se verk det aldri tidligere har vært plass til å samle under ett tak. Nå er det verkene over hele 13 etasjer.

Billettene er utsolgt mange dager i forveien, og spesielt i helgene myldrer det av folk. Men hvem er det som kommer? Under mitt andre besøk, med familiens ungdom, ble jeg oppmerksom på dette. Sønnen min så ingen som lignet på ham. Oslo har en utpreget mangfoldig og ung befolkning. Hvor er ungdommen? I alle fall ikke på Munchmuseet på en søndag.

Et nyoppført bygg som attraksjon gir gode forutsetninger for nye generasjoner Oslo-borgere å oppleve meningsfylte møter med kunst. Dette samfunnsoppdraget har Munchmuseet tatt. Fra januar lanseres Munch ung, en ungdomsklubb for 14-19-åringer. Program, informasjon om pris eller påmelding er ikke klart, men ifølge nettsidene vil det tilbys «både kreative og skapende aktiviteter i en uformell setting der det er lov til å stille dumme spørsmål».

Dette lover godt. Rabatterte billettordninger rettet mot 15-19-åringer eller avtaler med skoler om spesialtilbud vil kunne være tilleggstiltak å utforske. Kanskje kan Munchmuseet også la seg inspirere av Arendal bibliotek, som aktivt bruker Tiktok for å tiltrekke seg byens ungdom?

Det nye Munchmuseets program er mangfoldig, kreativt og variert. For å nå ut til nye grupper fremtidige kunstelskere må kontakten ut mot bredden av befolkningen være like ambisiøs.

Mariam Naqvi, Oslo


Kjære stortingspolitikere, ikke sløs bort tilliten

Kjære alle på stortinget, tusen takk for jobben dere gjør.

Gjennom pandemien har vi sett at folk her i Norge har stor tillit til dere. Dere tar de riktige valgene og kjemper for vaksiner og rettferdige regler. Den tilliten vi har til dere, er en av de faktorene som gjør at vi er et så flott land. Vi hører på politiet, vi drar for å stemme, vi tar vaksiner når dere ber oss om det.

Men denne tilliten kommer ikke gratis. Prisen for tilliten er at dere jobber for å gjøre hverdagen vår så god som mulig, at dere lager regler vi forstår, og har folket i tankene i alt dere gjør. Tilliten forsvinner når dere gjør ting som kun gagner dere selv. Som å unngå å betale skatt på pendlerboliger eller å nekte riksrevisjonen å gjennomføre granskinger.

Skjerp dere. Som politiker har man et ekstremt ansvar. Dere har ikke en vanlig jobb, det er derfor dere tjener mer enn 95 prosent av alle nordmenn.

Så mitt budskap til dere, kjære stortingsrepresentanter, er: Ta jobben deres seriøst. Ikke sløs bort den tilliten vi har til dere. Ikke glem at det er dere som jobber for oss, ikke omvendt.

Gard Schei Høstmælingen, Bekkestua


SV styrker privatøkonomien til folk flest

I en kritisk og litt merkelig lederartikkel nylig spurte Aftenpostens lederavdeling om SVs skattepolitikk. Spørsmålet var: «Er det vanlige folks tur til å betale toppskatt?» Først og fremst er det visst Aftenpostens tur til å være forutsigbar. Sannheten er at Sosialistisk venstreparti (SV) er partiet som i størst grad styrker privatøkonomien til folk flest.

Aftenposten hevder SV vil øke skattene til folk flest. Med SVs skatteopplegg vil sju av ti, de som tjener under 600.000 kroner, betale mindre skatt enn i dag. Er det hederlig argumentasjon når Aftenposten skriver at vi vil «øke skattene for folk flest»?

De som tjener mellom 600.000 og 750.000 kroner, vil i sum og i gjennomsnitt få 536 kroner i året mer i skatt. De vil samtidig få bedre økonomi gjennom for eksempel reduserte utgifter til tannlege og SFO. Da er vi oppe i 82 prosent av skattebetalerne som får lavere skatt eller helt ubetydelige økninger og styrket velferd.

Aftenposten er generelt imot hvordan SV vil bruke pengene. Gratis SFO mener de er en dårlig prioritering, for det vil treffe en del uten behov. Aftenposten tar merkelig nok ikke i samme slengen til orde for behovsprøvd gratis politi, grunnskole eller sykehus. Universelle velferdsgoder som gratis SFO er ofte kloke fordi fordeling tas best over skatteseddelen.

Til slutt: Lederen har også en upresis formulering («å bruke mer oljepenger er å gjøre det lett for seg selv») som lett kan feiltolkes som at SV bruker mer oljepenger enn regjeringen. For ordens skyld: Det gjør vi ikke. Det gjorde vi ikke under Erna Solberg, og det gjør vi ikke nå.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson, SV