Debatt

Det kan være nyttig å erkjenne at ordet «sosialdemokrati» har fått en helt annen betydning enn før | Kåre Willoch

  • Kåre Willoch

Sosialt demokrati har venstresiden og høyresiden samarbeidet om i nesten 130 år, skriver Kåre Willoch. Foto: Stein J. Bjørge

Før betydde sosialdemokrati sosialistisk demokrati. Nå brukes det mest i betydningen sosialt demokrati.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange visdomsord minner om betydningen av å kjenne historien, for å unngå å gjenta fortidens feilgrep, og høste erfaring for fremtiden.

Derfor er det også viktig å få debatt for å utvikle realistiske bilder av fortiden, med dens vellykkede og mislykkede politiske grep.

Jeg takker Hadia Tajik og Yngve Hågensen for merknader til min bok Strid og samarbeid , der jeg går gjennom viktige erfaringer fra 1814 til i går.

Men jeg mener at deres kritikk bygger på vrangforestillinger, som noen gjerne vil bevare.

Hadia Tajik har reagert sterkt mot innholdet i kapittelet «Samarbeid om velferdsstaten».

Det er særlig omtalen av Norges første sosiale trygdeordning, ulykkestrygd for industriarbeidere, som ble vedtatt i1894, som har ført til hard kritikk.

Om denne saken har jeg skrevet i boken at «Selve forslaget kom fra Emil Stangs høyreregjering, men den sosialpolitiske grunntanken hadde bred støtte på tvers av sosiale skillelinjer.»

Deretter har jeg nevnt årsaker til at regjeringer før Stangs tid ikke rakk å fremme saken, og lagt til: «Det var bred enighet om målet, og at man startet arbeidet for å nå det».

Flere har æren for fremskritt

Om dette har Tajik uttalt til Dagsavisen (22. september) at hun «skjønner at Willoch ønsker å gi høyresiden eierskap til den suksessen velferdsstaten har vist seg å være».

Og hun hevder at jeg mener at «Det var Høyre som tok de viktigste skrittene i retning av en moderne velferdsstat».

Men jeg har ikke skrevet ensidig om dette.

Les Tajiks innlegg som startet debatten:

Les også

Norske bremseklosser

For ytterligere å klargjøre at flere deler æren for disse fremskrittene har jeg også skrevet i boken at «selv om Høyre ikke var den fremste pådriver, var partiet en aktiv medspiller i prosessen.»

Boken målbærer den mening at velferdsstaten er et viktig resultat av positivt samarbeid mellom alle partier siden slutten av 1800-tallet, med en pause i tiden 1915— 1935.

Pausen skyldtes økonomiske problemer, som ble avløst av god økonomisk vekst i 1934 – året før Arbeiderpartiet dannet sin første varige regjering.

Før betydde sosialdemokrati sosialistisk demokrati. Nå brukes det mest i betydningen sosialt demokrati.

Som begrunnelse for sitt syn på historien nevner Tajik også en lang rekke reformer som hun mener at Høyre har vært mot. Disse påstandene er så grundig tilbakevist av Nikolai Astrup i en kronikk i Aftenposten 7. oktober at jeg ikke skal be om mer plass til dem her.

Men det er naturlig å nevne et nyere eksempel på villedende forestillinger om fortiden.

Ikke høyresiden mot venstresiden - men Høyre mot de andre

Nettfirmaet Retriever Norge AS refererte 23. oktober at LO-kjempen Yngve Hågensen hadde sagt følgende under åpningen av Nito-kongressen dagen før: «Når Kåre Willoch nå har skrevet bok om at Høyre har like mye av æren for vårt velferdssystem, minner jeg om at 800.000 nordmenn emigrerte under kriseårene på 30-tallet da Høyre styrte.»

Store norske leksikon gir et helt annet bilde. Utvandringen fra Norge begynte for alvor i 1825.

Tallet 800.000 viser summen før utvandringen nesten tok slutt før 1930. For øvrig var Høyre ikke med i noen regjering på 1930-tallet.

Nicolai Astrup har også kastet seg inn i debatten:

Les også

Høyre er et velferdsparti - Hadia Tajik tar feil om historien og feil om fremtiden

Et kapitel i min bok understreker det motsatte allerede i overskriften, som ble: «1935–40: Ikke høyresiden mot venstresiden, men Høyre mot de andre.»

Men denne nye skillelinjen skyldtes først og fremst at Arbeiderpartiet – med støtte fra Venstre – førte en forsvarspolitikk som la landet åpent for okkupasjon.

Avstanden mellom datidens sosialdemokrati og nåtidens Arbeiderparti kunne knapt bli større.

En konklusjon i boken som har vakt sterke reaksjoner fra Hadia Tajik er at det «som kalles sosialdemokrati står sterkt i dag, fordi det på så mange områder har gått over til den moderate høyresidens ideer. Begrepet «sosialdemokrati» har dermed fått et helt annet innhold enn det hadde da det sto sterkest strid om det.»

Tajik mener at dette er feil. Men boken gjengir programposter og vedtak som bekrefter denne teksten.

Dessuten kan jeg henvise til det imponerende verket Arbeidernes leksikon , utgaven fra 1970-årene.

Der opplyses det at «Sosialisme anvendes som en fellesbetegnelse på de samfundssystemer som er tenkt som en avløsning av det kapitalistiske samfundssystem, idet den private eiendomsrett til produksjonsmidlene oppheves, produksjonsmidlene overtas av samfundet selv, og derved all utbytning og klasseforskjell forsvinner.»

En dyktig snuoperasjon av Arbeiderpartiet

Samtidig opplyser leksikonet at sosialdemokratiet den gang var sosialistisk i den betydning som er nevnt her.

Avstanden mellom datidens sosialdemokrati og nåtidens Arbeiderparti kunne knapt bli større.

Hvis man vil forstå fortidens reaksjoner mot sosialdemokratiet, må man jo legge til grunn det som det sto for den gang, men som også Arbeiderpartiet er mot i dag.

Jeg har ikke sagt at Arbeiderpartiet har «stjålet» ideer som det bekjempet før. Det må være rosverdig å gå bort fra ideer når man ser at de fører galt av sted.

Les Tajiks innlegg som startet debatten:

Men det kan være nyttig å erkjenne at ordet «sosialdemokrati» har fått en helt annen betydning enn før.

Før betydde det sosialistisk demokrati. Nå brukes det mest i betydningen sosialt demokrati.

Men sosialt demokrati har venstresiden og høyresiden samarbeidet om i nesten 130 år.

Likevel: Fordi dette tiltrekkende ordet «sosialdemokrati» fremdeles blir knyttet til Arbeiderpartiet, har det bidratt til å bevare dets styrke. En meget dyktig gjennomført snuoperasjon!

Men forholdet mellom Arbeiderpartiet og Høyre er bare en liten del av bokens innhold. Den handler om alle partier og flere politiske bevegelser av betydning.


Les flere innlegg i debatten:

Hadia Tajiks innlegg som starten debatten (02.10.15):

Les også

Norske bremseklosser | Hadia Tajik

Nicolai Astrup (07.10.15):

Les også

Høyre er et velferdsparti - Hadia Tajik tar feil om historien og feil om fremtiden | Nikolai Astrup

Kåre Willoch (13.10.15):

Les også

Arbeiderpartiet har gjennom nesten 100 år reist sosialistiske krav som er stikk motsatt det som partiet står for i dag

Si din mening og se hva andre mener — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Debatt
  2. Demokrati
  3. Velferdsstaten
  4. Politikk