Debatt

Løsningen for norske psykologistudenter i Ungarn må være faglig forsvarlig | Tor Levin Hofgaard

  • Tor Levin Hofgaard
    President i Norsk psykologforening

Ansvar for pasienter kan ikke overlates til helsepersonell som ikke har bestått faglige krav.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Psykologistudenter ved ELTE-universitetet i Ungarn mistet muligheten til å bli psykolog da Helsedirektoratet i 2016 avdekket at godkjenning av utdanningen ble gitt feilaktig. Tirsdag 20. mars presenteres en kompletterende utdanning for studentene som ble rammet av praksisendringen.

Regjeringen må ikke vedta en løsning som senker de faglige kravene for å bli psykolog i Norge.

Helseministeren har vært klar og tydelig på at det skal være en engangsløsning som ikke senker faglige krav eller kompetanse. Derfor er det helt avgjørende å komplettere utdanningen til ELTE-studentene før de kan gis lisens til å jobbe som psykolog i Norge. Årsaken til at studentene ikke kan få lisens fra dag én, slik de fikk før praksisendringen i 2016, er:

  • Studentene har ikke faglige kvalifikasjoner til å jobbe selvstendig med diagnostisk utrednings- og behandlingsansvar for pasienter.
  • Det vil sette til side offentlige godkjenningsmyndigheter, som har ansvar for å sikre uavhengige og faglige vurderinger for alle helseprofesjoner.

Pasientsikkerhet er viktigst

I Norge skal slike vurderinger gjøres av Helsedirektoratet og Statens helsepersonellnemnd med støtte fra universitetene. Hvis ikke bryter man med sentrale forvaltningsprinsipper.

Pasientsikkerhet er viktigst, og komplettering av utdanningen må oppfylle en høy faglig standard. Ansvar for pasienter kan ikke overlates til helsepersonell som ikke har bestått faglige krav. Derfor er det viktig å lytte når fagansatte ved Universitetet i Oslo uttaler seg i Aftenposten og sier at et begrenset opplegg på 12 måneder, slik helseministeren har antydet, er uforsvarlig.

Foretakstillitsvalgte ved sykehusene har også gått ut i Dagens Medisin med bekymring for at veiledere presses til å ta ansvar for lisenspsykologer uten tilstrekkelig grunnkompetanse.

Hensyn må opprettholdes

Norsk psykologforening har fulgt denne prosessen siden 2016. Vi har vært beroliget av offentlige godkjenningsmyndigheters håndtering som hele tiden har satt pasientsikkerhet først. Vi har stor sympati for studentene som er rammet, og det er bra at myndighetene vil lage et kompenserende opplegg.

Norsk psykologforening vil samtidig understrekte at helseministeren må sikre et opplegg som tar hensyn til pasientsikkerhet og opprettholder faglige standarder.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Ungarn
  2. Helse- og omsorgsdepartementet
  3. Helsedirektoratet
  4. Psykologi
  5. Høyere utdanning