Debatt

Brexit kan gi Norge en unik mulighet | Christian Tybring-Gjedde

 • Christian Tybring-Gjedde
  Christian Tybring-Gjedde
  utenrikspolitisk talsmann (Frp)
Statsminister Theresa Mays fremforhandlede løsning med EU er blitt nedstemt i det britiske parlamentet, skriver innleggsforfatteren. Bildet er tatt rett etter avstemmingen.

Et EU uten Storbritannia kan være inngangen til en ny omfattende frihandelsavtale mellom landene som grenser mot Atlanterhavet i nord.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Under Verdens økonomiske forum i Davos nylig var det mange som uttrykte frykt for konsekvensene av britenes uttreden av EU. Usikkerhet gir raskt ustabile markeder, noe som kan ramme bredt.

Også norsk næringsliv og finansmarkedene er forståelig nok nervøse for de mulige konsekvensene av en eventuell britisk løsrivelse fra EU uten at det foreligger en omforent avtale mellom partene.

Den bekymringen deles også av regjeringen. Norsk eksport til Storbritannia utgjør en fjerdedel av all norsk eksport, og det er positivt at regjeringen har vært tidlig ute med å få plass løsninger som skaper forutsigbarhet og stabilitet i samhandelen mellom våre to land uavhengig av hvilken løsning britene ender opp med.

Les også

Regjeringen forbereder seg på at britene sier nei til brexit-avtalen

Christian Tybring-Gjedde.

Mitt anliggende i denne teksten er imidlertid å se utover den nære fremtid og heller se britenes utmeldelse av EU i et langsiktig og større perspektiv.

Velger man å se glasset som halvfullt, kan brexit være en unik mulighet for etableringen av en ny, stor frihandelsavtale.

Frist 29. mars

Storbritannia sliter med å finne en tilfredsstillende løsning for landets brudd med Den europeiske union (EU). Statsminister Theresa Mays fremforhandlede løsning med EU er blitt nedstemt i det britiske parlamentet, og motstanden mot avtalen kommer fra flere kanter i britisk politikk, men med varierende begrunnelse.

Fristen for britenes diskusjoner og vurderinger av ulike alternative løsninger er satt til 29. mars i år. Utgangen av mars er ikke tilfeldig valgt. Valget til Europaparlamentet finner sted i mai, og landenes kandidater skal identifiseres i god tid i forkant.

Et EU uten Storbritannia innebærer selvsagt også et Europaparlament uten britiske parlamentarikere. Det betyr videre at britene er ute av samtlige lederverv i EUs institusjoner.

Statsminister Theresa Mays fremforhandlede løsning med EU er blitt nedstemt i det britiske parlamentet, skriver innleggsforfatteren. Bildet er tatt rett etter avstemmingen.

Uten enighet innen tidsfristen betyr det en såkalt «hard brexit», noe som betyr at britene forlater EU uten noen avtale om videre samarbeid. Det vil bli etterfulgt av en overgangsperiode som utløper 31. desember 2020.

Åpner nye muligheter

Mens britene avklarer sitt fremtidige forhold til EU forbereder Norge seg på ulike scenarioer på hvordan vårt samkvem med Storbritannia vil bli.

Utenriksdepartementet og andre berørte departementer har fremforhandlet alternative avtaler med Storbritannia avhengig av utfallet av britenes beslutning knyttet til medlemskap i EU. Dermed vil Norges samhandel og øvrige relasjoner i stor grad kunne videreføres som i dag.

Det er bra. Jeg mener imidlertid at en ny europeisk hverdag åpner for nye, unike muligheter for handel.

Les også

Theresa May led et historisk brexit-nederlag. Nå starter jakten på plan B.

En rekke fordeler

Et EU uten Storbritannia kan være inngangen til en ny omfattende frihandelsavtale mellom landene som grenser mot Atlanterhavet i nord.

En handelsavtale mellom USA, Canada, Storbritannia og Norge vil ha en rekke fordeler som eksisterende handelsavtaler ikke har. I motsetning til EU vil en frihandelsavtale mellom fire nordatlantiske allierte ikke ha som utgangspunkt gjensidig avhengighet for å unngå krig. En slik risiko finnes ikke.

En frihandelsavtale mellom de nevnte fire nasjonene vil kun være rettet mot felles regelverk og betingelser innenfor næring, finans og handel. En frihandelsavtale utelukker enhver form for påtvungen overnasjonalitet og avståelse av selvråderett.

Sterke bånd

En frihandelsavtale mellom USA, Canada, Storbritannia og Norge vil omfatte nær 440 millioner mennesker. Det er omtrent det samme antallet innbyggere i EU uten Storbritannia. En frihandelsavtale vil ha rekke fordeler.

De fire landene har sterke kulturelle og historiske bånd. De har velutviklede økonomier og ledende høyteknologisk kompetanse. De er stabile demokratier og ikke minst finnes det allerede sterke etablerte bindinger på alle plan mellom landene.

Et organisatorisk forhold vil være at all møtevirksomhet og alle dokumenter vil kunne forholdt seg til ett språk; engelsk.

Les også

Canada og USA puster ut etter at ny handelsavtale kom på plass

Britene neppe de siste

Det finnes naturligvis en rekke praktiske, tekniske og handelspolitiske utfordringer knyttet til en eventuell etablering av en ny frihandelsavtale.

I en verden i rask endring er det imidlertid avgjørende at Norge ikke kjemper for å opprettholde gårsdagens løsninger, men at vi ser fremover.

Vi må gjerne ønske oss tilbake til kontinuitet og stabilitet, men en slik verden får vi neppe igjen.

I mange EU-land er det en tiltagende misnøye med EUs økende overnasjonalitet, og Storbritannia vil neppe bli det siste landet som forlater unionen.

Med det som bakteppe er det viktig at Norge har en realpolitisk tilnærming til internasjonal handel slik at vi raskt kan dra fordel av nye utenrikspolitiske realiteter.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Brexit
 2. Norge
 3. Handel
 4. Internasjonal handel
 5. EU