Debatt

Det store togrøveriet | Jon Hamre

  • Jon Hamre
    Jon Hamre
    Tidligere ruteplanlegger i NSB
Jernbanedirektørene er ikke blitt ransmenn og -kvinner av vond vilje, men av inkompetanse og prestisjerytteri nedover i rekkene. Imidlertid er de ansvarlige, fordi de nekter å ta imot informasjon om hvordan togene kan gå fortere, skriver innleggsforfatterne.

Når Follobanen åpner, har en togpendler i Sarpsborg brukt 10 til 15 minutter mer tid enn nødvendig på sin daglige arbeidsreise i ti år. Det tilsvarer ca. 60 arbeidsdager.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hver eneste dag stjeler jernbanedirektørene tiden til sine kunder. Ved at de tilbyr en ruteplan der togene bruker mye lengre tid enn de kunne ha gjort med en bedre plan.

Venter i evigheter

Østfoldpendlerne er de som blir ranet for mest.

Jon Hamre.

Rushtidstogene mellom Østfold-byene og Oslo kjører i kø mellom Oslo og Ski eller står og venter i evigheter på kryssende tog lenger sør. Toget fra Halden til Oslo, som går hver time hele dagen, står i fem minutter på Moss stasjon og venter på ankommende lokaltog.

På Dovrebanen har man bygget et 18 kilometer langt dobbeltspor langs Mjøsa til 5,3 milliarder kroner. Fremdeles står sørgående tog fra Lillehammer og venter i fem minutter på nordgående tog på Tangen stasjon. Ti kilometer nord for dobbeltsporet.

Tid er penger. Follobanen koster 30 milliarder kroner. Det er 3 milliarder kroner pr. minutt innspart tid.

Les også

Disse togene står stille store deler av dagen. Nå bekrefter jernbanen at de kunne vært i bruk hele tiden.

Tilsvarer ca. 60 arbeidsdager

Ruteplanlegging på jernbanen er komplisert fordi alle bevegelser må koordineres nøyaktig.

Gode kryssingsplaner på de mange enkeltsporstrekningene skal passe med en god fordeling av togene på hovedstrekningene til, fra og gjennom Oslo.

Undertegnede var ruteplanlegger i NSB frem til 2007 og laget den gang 10-minutterskonseptet mellom Lillestrøm og Asker. Planen ble innført i 2012 og er en viktig årsak til trafikkveksten på jernbanen.

Den gangen laget jeg også en ny plan for Østfoldbanen for å få en best mulig koordinering mellom 10-minutterssystemet øst-vest og togtrafikken mot sør.

Imidlertid ble ikke denne planen tatt i bruk. Man tilpasset eksisterende planstruktur på Østfoldbanen til den nye ruteplanen gjennom Oslo.

Det resulterte i en dårligere ruteplan med en rekke unødvendige opphold og mer køkjøring (direktetog tar igjen stoppende tog) mellom Oslo og Ski.

Fra 2012 til desember 2022, når Follobanen åpner, har en togpendler i Sarpsborg brukt 10 til 15 minutter mer tid enn nødvendig på sin daglige arbeidsreise i ti år. Det tilsvarer ca. 60 arbeidsdager.

Les også

Tidligere ruteplanlegger i NSB: – Det er ledig plass i ruteplanen hele dagen

Kombinerer flere tiltak

Grunnen til at en ny ruteplan vil gi så store reisetidseffekter, er at den kombinerer flere tiltak.

Lokaltogene som stopper på alle stasjoner, kjøres med 20-minuttersruter gjennom hele dagen.

I rushtiden legges det til 20-minuttersrute mellom Kolbotn og Oslo samtidig som lokaltoget til og fra Ski kutter stasjoner mellom Oslo og Kolbotn. Det gjør at ingen lokaltog bruker mer enn 27 minutter på strekningen (32 minutter i dag).

Gevinsten er at direktetogene til og fra Mysen, Moss og Halden kan holde full fart på hele strekningen mellom Oslo og Ski.

I forhold til dagens ruteplan betyr det fra to til fem minutter kortere kjøretid for de fleste togene.

20-minutters trafikk gir tre avganger i timen. Det passer med at det er tre direktetog pr. time hele dagen og seks i rushtiden. Systemet gir en optimal korrespondanse på Ski mellom lokal- og direktetog, noe som mangler for mange avganger i dag.

Inkompetanse og prestisjerytteri

Jernbanedirektørene er ikke blitt ransmenn og -kvinner av vond vilje, men av inkompetanse og prestisjerytteri nedover i rekkene.

Imidlertid er de ansvarlige, fordi de nekter å ta imot informasjon om hvordan togene kan gå fortere.

Man kan forstå dem. De bruker 30 milliarder kroner for å redusere kjøretiden med 11 minutter, mens jeg oppnår ca. en tredjedel av det med en smartere ruteplan.

Ny ruteplan trenger ikke infrastruktur

Åpningen av Follobanen er utsatt til desember 2022.

En ny ruteplan trenger ingen ny infrastruktur, slik at den kan innføres fra desember 2019, eventuelt desember 2020.

Det gir to til tre år med betydelig kortere daglig reisetid for tusenvis av togpendlere i Østfold før Follobanen løser problemet ved å skille stoppende og direkte gående tog Oslo–Ski.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Tog
  2. Infrastruktur
  3. Vy
  4. Samferdsel
  5. Follobanen