Debatt

Et forsvar for tredelt foreldrepermisjon | Guri Melby

 • Guri Melby
  Guri Melby
  Stortingsrepresentant (V)
Jeg har to gutter som ennå er i startfasen av livet. Et viktig mål for meg har vært å sørge for at de har et like nært forhold til begge sine foreldre, skriver Guri Melby (bildet).

Den tredelte foreldrepermisjonen er ment å skape holdningsendring.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Jeg jobber for at barna mine skal ha frihet til å gjøre sine valg i livet, uavhengig av kjønn. Derfor jubler jeg for at Venstre har sikret både mor og far en lang foreldrepermisjon.

Jeg har to gutter som ennå er i startfasen av livet. For dem består hverdagen av lek, mat, søvn og trygge og kjærlige omsorgspersoner. Et viktig mål for meg har vært å sørge for at de har et like nært forhold til begge sine foreldre.

Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre

Det gjør dem mindre sårbare, fordi vi kan gi dem omsorg og støtte på ulik måte. I tillegg er vi forhåpentlig gode forbilder, slik at de blir nærværende og gode omsorgspersoner selv hvis de får barn. For alle foreldre bør ha lik rett til å være til stede og aktivt delta i sine barns liv fra starten av, uavhengig av kjønn. Og alle mennesker bør få delta på viktige samfunnsarenaer på like vilkår, uavhengig av kjønn. Slik er det ikke i dag.

Tredeling for holdningsendring

Likestilling handler om frihet, og kampen står om holdninger. Det er nettopp holdningsendring den tredelte foreldrepermisjonen er ment å skape. På tross av at likestillingen er kommet langt, er Norge fortsatt et kjønnsdelt samfunn, både hjemme og i arbeidslivet. Det skaper ulike muligheter for jenter og gutter.

At kvinner fremdeles tar mye lengre permisjon enn menn, jobber mer deltid og har mer ansvar for hus og hjem, vitner om at vi styres av tradisjonelle kjønnsrollemønstre når vi tar våre valg. Det taper både mor og far på.

Likere fordeling av omsorgsarbeidet i hjemmet er viktig for et likestilt samfunn, og det betyr også et mer likestilt arbeidsliv.

Først når det er like vanlig at far er hjemme med sykt barn som mor, eller at far trapper ned på jobb en periode i stedet for mor når småbarnslivet er på sitt mest hektiske, vil vi få et likestilt arbeidsliv. Der er vi ikke ennå.

 • Les også Maria Hoff Aanes: La barnefamiliene selv bestemme fordeling av foreldrepermisjonen - av hensyn til de minste blant oss

Fedres plass i hjemmet

Barn trenger begge foreldrene sine, og fedre må få lov å ta plass i hjemmet og i oppdragelsen. Det er stor enighet om at far og barn bør knytte selvstendige bånd. Med tredelt foreldrepermisjon økes fars kvote til 15 uker, dermed styrkes også hans rett og mulighet til nettopp dette.

Vi vet at tette bånd mellom far og barn i starten av livet har betydning for barnets psykiske helse senere.

Heldigvis har vi hatt nærmest en papparevolusjon de siste 15–20 årene, og det er blitt mer og mer vanlig å se fedre gå rundt med barnevogn, hente og levere i barnehage og være aktive i sine barns liv både det første året og videre i hele barndommen.

Les også

Aftenposten mener: Norsk foreldrepermisjon er svært raus. Den bør også brukes til å fremme likestilling.

Fedre har ønsket mer pappaperm

Fedrekvoten har siden 90-tallet vært en viktig bidragsyter til å styrke denne utviklingen.

Undersøkelser viser at menn lenge har ønsket mer pappaperm, men at de møter motstand fra arbeidsgivere, partner og øvrig familie.

Vi må minne oss selv på at ingen er uunnværlige på jobb, men som foreldre er vi vanligvis bare to som kan og bør fylle rollen.

Det er et grunnleggende liberalt prinsipp at alle mennesker skal ha like rettigheter, uansett hvilket kjønn man er født med. Dette må også gjelde i foreldreskapet. Derfor sier Venstre ja til individuelle rettigheter i foreldrepengeordningen, med 15 uker til mor og 15 uker til far, og så får familiene fordele de siste 16 ukene slik det passer dem.

 • Les også:

Les også

 1. Småbarnspappa om foreldrepermisjon: Ta med poden på jobbmøter! | Atle Kolbeintveit

 2. Må pappa tvinges i permisjon? | Halrynjo, Kitterød og Østbakken

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Foreldrepermisjon
 2. Pappaperm
 3. Likestilling
 4. Barn
 5. Arbeidsliv
 6. Rettigheter
 7. Familiepolitikk