Landets byantikvarer: Vi slår ring om Y-blokken!

 Regjeringskvartalets arkitektur og integrerte kunst er en selvsagt og vesentlig del av vår arkitektur og kunsthistorie, skriver byantikvarene. Her ses Y-blokken til venstre, med Carl Nesjar og Picassos betongrelieff «Fiskerne» på endeveggen som vender mot plassen foran Høyblokken.

Det fremstår som uforståelig at rivespørsmålet er et tema.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Åpent brev til statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og klima- og miljøminister Ola Elvestuen:

Regjeringskvartalet med Høyblokken og Y-blokken er hele landets regjeringskvartal. Måten vi behandler denne fellesverdien på, forteller noe om oss som fellesskap. Det som skjer der, berører alle som bor i Norge. Dette er også vår Y-blokk!

Les også

Alt klart for riving av Regjeringskvartalet

Det viktigste må bli med videre

I vårt lille land måtte vi løse utfordringer på vårt vis. I samspillet mellom impulser utenfra og landets ressurser ble det noen ganger provinsielt, men vårt, hjemmekjært og vakkert! Andre ganger ble det høy kvalitet også vurdert i en internasjonal målestokk.

Bygninger blir umoderne når generasjonen som bygde dem, dør ut. 1950 til 1970-tallets bygninger blir nå revet og bygget om i hele landet. Byantikvarenes oppgave er å bidra til at det viktigste blir med videre. Og hva kan være viktigere enn vårt felles regjeringskvartal bygget og utsmykket av våre fremste norske kunstnere og Picasso?

Vår felles historie

Det demokratiske velferds- og vekstsamfunnet, basert på alles rett til å delta, ble bygget opp etter krigen. Over hele landet ble dette uttrykt ved byggeprosjekter som symboliserer oppbyggingen av det moderne fellesskaps-Norge.

Regjeringskvartalet var det viktigste prosjektet. Dette er vår felles historie som knytter oss sammen og former oss som nasjon.

Da vårt statsapparat og vår ungdom ble angrepet, ble regjeringsanleggets symbolverdi kraftig forsterket. Anlegget vil for alltid uløselig være knyttet til de verdiene terroristen ikke klarte å ødelegge.

Les også

Y-blokken, det tapte monumentet | Ola H. Fjeldheim

I en særstilling

Regjeringskvartalets arkitektur og integrerte kunst er en selvsagt og vesentlig del av vår arkitektur og kunsthistorie. Her skapte Norge et unikt prosjekt med sin tids kunstnere og arkitekter.

Også internasjonalt var det på denne tiden viktig å bruke estetikk for å uttrykke tidsånd og fellesskap. Regjeringskvartalet er vårt bidrag til denne del av kunsthistorien. Og kvalitetsmessig er det helt i front. Carls Nesjars samarbeid med Picasso står også i en særstilling i den internasjonale kunsthistorien.

Sett i disse perspektivene fremstår det som uforståelig at rivespørsmålet er et tema.

Derfor slår vi ring om Y-blokken

Som byantikvarer skal vi bidra til at byenes historie og stedskarakter pleies som en ressurs for utvikling av bokvaliteter og næringsliv. Når lokale kulturminneressurser også representerer nasjonale verdier, blir de ekstra viktige.

For oss er det derfor av stor betydning at staten selv går foran med et godt eksempel. Det gir vårt arbeid legitimitet. I saken om regjeringskvartalet blir dette ekstra viktig.

Riksantikvaren ønsker bevaring og utvikling av regjeringskvartalet. Oslo er vertskapsby for statsadministrasjonens byutviklingsgrep. Vi har merket oss at både Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten i Oslo støtter bevaring av Y-blokken som del av nytt regjeringskvartal. Vi mener dette bør tillegges stor vekt.

Byantikvarene slår derfor ring om Y-blokken!

Johanne E Gillow (Bergen), Mette Bye (Trondheim), Magnus Borgos (Røros), Hanne Windsholt (Stavanger), Gro Persson (Sandnes), Hilde Roland (Kongsberg), Ingunn Stuvøy (Bærum), Vegard Lie (Fredrikstad), Berit Kolden (Moss), Tina Tønnessen (Eigersund), Helge Solli (Kristiansand), Trygve Eriksen (Haugesund), Ane Steingildra Alvestad (Karmøy), Robert Øfsti (Steinkjer), Tove Nordgaard (Levanger).