Flere lærere må finne veien tilbake til skolen | Tina Shagufta Munir Kornmo

Mer lønn, mindre byråkrati!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Trygge og gode lærere er det viktigste for elevenes læring, og elever over hele landet trenger kvalifiserte lærere. Det har vært Venstres viktigste prioritering i skolepolitikken de siste årene. Vi har jobbet for å heve statusen for læreryrket, og å få gjennom rett og plikt til videreutdanning. Nå er både masterutdanning og læreres rett til videre- og etterutdanning på plass.

Tina Shagufta Munir Kornmo (V) er vararepresentant i Utdannings- og forskningskomiteen, med ansvar for innvandring og integrering.

I tillegg har Stortinget vedtatt å innføre en lærernorm som regjeringen nå må gjøre en stor innsats for å innfri.

Lærernormen tar i utgangspunktet ikke hensyn til elevenes eller skolens resultater og utfordringer, og vi må derfor sikre at normen ikke medfører en tapping av ressurser fra skoler som har et mer krevende utgangspunkt enn andre.

Lærernormen innebærer også økt behov for lærere i de største byene og kommunene, og det er derfor viktig å unngå at normen oppfylles ved å hente lærere fra mindre skoler rundt om i landet.

Les også

Nå har Oslo finregnet på lærernormen. Sjekk hvor mange nye lærere hver enkelt skole trenger til høsten

Mer lønn

For å sikre en forsvarlig oppfyllelse av lærernormen må vi rette fokus mot dem som er lærerutdannet, men som ikke jobber som i skolen i dag. Når én av fire med lærerutdanning jobber i andre yrker, og henholdsvis 37 prosent av mannlige og 31 prosent av kvinnelige lærere som startet i yrkeslivet i 2006 har forlatt skolen, må noe gjøres.

Tallene er alarmerende, men viser også et stort potensial for rekruttering tilbake til skolen. Venstre mener det derfor må tas offensive grep for å lokke lærerutdannede som jobber utenfor skolen tilbake til klasserommet, blant annet gjennom satsing på flere karriereveier.

De som etter langt fravær i skolen mangler kompetanse i henhold til de nye kompetansekravene, må få en egen inngang til videre- og etterutdanning. Når rekordmange lærere tar videreutdanning vil vi få et betydelig kompetanseløft i skolen. Det må også reflekteres i lønn. Utviklingen i lønnsnivået til lærere må vurderes og ses i sammenheng med andre yrkesgrupper det er naturlig å sammenligne seg med.

Les også

Kjære fremtidige førsteklassing. Vi får ikke nok tid sammen, du og jeg

Mindre byråkrati

Vi må også rekruttere og utdanne mange flere lærere i årene som kommer. Det er behov for å se på hvordan nyutdannede lærere sikres både utfordringer og oppfølging den første tiden. Dette kan gjøres gjennom mentorordninger med tettere samarbeid mellom nyutdannede og erfarne lærere.

Mer praksis under utdannelsen vil også kunne bidra til bedre mestring og motivasjon for å gå inn i lærerrollen. Byråkrati og rapportering må reduseres, og det må legges til rette for et tettere samarbeid mellom skoler og undervisningsinstitusjoner gjennom universitetsskoler, hospiteringsordninger og forskningssamarbeid.

Mange kommuner er allerede godt i gang med å legge planer for å rekruttere nye lærere i forbindelse med innføring av lærernormen. Det vil bli en viss konkurranse mellom kommuner for å tiltrekke seg lærere i årene som kommer. For å bidra til den oppturen skolene trenger må vi derfor sørge for at tilveksten av nyutdannede og tilbakevendende pedagoger er stor nok. Det er en stor jobb som skal gjøres, og Venstre vil lede an.