Debatt

Ytringsfrihet kun for noen?

  • Lars Erik Rutqvist
afp000547375-u25_LNHIU5.jpg
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

I et debattinnlegg i Aftenposten den 23. august stiller overlege og kreftforsker Tom K. Grimsrud i Kreftregisteret spørsmålstegn ved min faglige integritet. I tillegg kritiserer han Aftenposten for å trykke mine meninger. Forsøk på å hindre en saklig debatt om forskjellen på skadevirkningene av ulike typer av tobakk er feil, og viser at Grimsrud og Kreftregisteret mangler gode argumenter.

Grimsrud hevder i innlegget at det ikke finnes kliniske bevis for at snus fungerer som middel for røykeslutt. La meg gi tre eksempler. En klinisk studie gjennomført i Serbia og senere i USA (fra 2011) viste at snus fungerer best som middel for røykeslutt også for de som aldri har hatt erfaring med snus tidligere(for ordens skyld, jeg var en av fem forskere som var med å gjennomføre undersøkelsen). EUs Eurobarometer konkluderte i 2012 med at minimum 15 prosent av svenske menn har sluttet å røyke ved hjelp av snus. Grimsrud er sterk forsvarer av legemidler som hjelpemiddel for røykeslutt. SIRUS publiserte i 2011 at 85 -90 % av de som slutter med bruk av legemidler vil ha begynt å røyke igjen innen et år. SIRUS har videre konkludert med at de som benytter snus til røykeslutt, har 2,7 ganger større sjanse for å slutte helt med sigaretter. Alt dette er undersøkelser som er gjort etter 2005 og som Grimsrud kanskje hadde kjent til om han hadde forsket på snus. Grimsrud kan ikke vise til egen forskning på snus, og det er mulig hans manglende egenerfaring er grunnen til at han mistolker de internasjonale forskningsrapportene han påberoper seg.

Les også

  1. Bedre folkehelse uten snus

  2. - Snus fører til alvorlig kreft og andre sykdommer

Grimsrud er bevisst uklar når han omtaler snus og annen røykfri tobakk. Jeg er for min del klar når jeg benytter begrepet svensk snus. Det er vanlig å se at det i vitenskapelige rapporter vises til at forskningsresultatene om røykfri tobakk ikke gjelder tilsvarende for svensk snus.

Det er et paradoks at Grimsrud gjennom sin kampanje mot snus i realiteten bidrar til å konservere tilstanden for røykerne. De som forholder seg til Grimsruds påstander ser ingen vei ut av avhengigheten gjennom bruk av snus og vil fortsette å røyke. Snus kan for røykere bedre helsen deres betraktelig.

Grimsrud kritiserer Aftenposten for å slippe meg til med agitasjon til fordel for snus. Det er lov å mene akkurat hva man vil om snus. Retten til å fremme sitt syn og sine meninger er en fundamental rettighet i et demokrati. Det burde kreftregisteret ved Grimsrud respektere.

Les mer om

  1. Debatt