Debatt

Vi kan ikke ofre Europarådets integritet for å tekkes urimelige russiske krav | Bjørn Engesland og Gunnar M. Ekeløve-Slydal

 • Bjørn Engesland
  Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité
 • Gunnar M. Ekeløve-Slydal
  Assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

Norge og likesinnede stater må øke den politiske og økonomiske støtten til Europarådet, mener innleggsforfatterne. Foto: Jan Tomas Espedal

Europarådet er i krise.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Didier Reynders, en av kandidatene til å bli Europarådets nye generalsekretær, peker i et intervju med NTB 11. januar på viktigheten av å ha Russland med i europeisk dialog om demokrati og menneskerettigheter.

Det er et viktig anliggende. Men vi kan ikke ofre Europarådets integritet for å tekkes urimelige russiske krav.

Organisasjonen er i krise. Det står om kjerneverdiene: Skal den forbli et forpliktende samarbeid om demokrati og menneskerettigheter? Eller skal den være et dialogforum hvor statene kan delta med ulike holdninger og praksis når det gjelder disse verdiene?

Bjørn Engesland er generalsekretær, Gunnar M. Ekeløve-Slydal er assisterende generalsekretær. Begge i Den norske Helsingforskomité.

Russisk utpressing

Bakgrunnen er en korrupsjonsskandale i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) knyttet til Aserbajdsjans bestikkelser av forsamlingens medlemmer for å unngå kritiske resolusjoner. I tillegg er det konflikt med Russland og en vanskelig relasjon til Aserbajdsjan og Tyrkia. En budsjettkrise forårsaket av at Russland ikke betaler sin kontingent, kan føre til oppsigelser og svekket kapasitet.

Russland driver etter vår mening med utpressing. Den russiske delegasjonen ble fratatt stemmeretten i 2014 og 2015 etter anneksjonen av Krim, men siden 2016 er det Russland selv som har valgt å stå utenfor. Staten vil ikke delta i PACE eller betale kontingenten før regelendringer er på plass som sikrer mot slike sanksjoner i fremtiden.

Å gå med på Russlands krav vil svekke Europarådets integritet og sende et signal til andre stater om at det er mulig å omdefinere hvilken rolle Europarådet kan spille – ved hjelp av utpresning.

Integritet på spill

Konflikten handler i siste instans om grunnleggende kjøreregler, både internt i statene når det gjelder menneskerettigheter og i forholdet mellom statene når det gjelder å respektere territorial integritet.

Situasjonen krever håndfast lederskap. Alternativet til Reynders’ linje er at de andre medlemslandene øker støtten til Europarådet for å kompensere de pengene som Russland holder tilbake. Da unngår man budsjettkrise og at Europarådets kapasitet til å overvåke medlemslandenes oppfyllelse av menneskerettighetene svekkes.

En bør ikke endre reglene som gjør det mulig for PACE å reagere raskt med sanksjoner på klare brudd på spillereglene. Slik ivaretar man organisasjonens integritet og sikrer at medlemskap forblir forpliktende.

Les også

Japan og Russland har ennå ikke sluttet fred etter andre verdenskrig. Fire forblåste øyer kan gi gjennombrudd.

Støtten må økes

Russiske myndigheter må selv velge om staten skal forbli medlem på de betingelser som gjelder. Å endre reglene for å tekkes Russland vil bidra til å senke standardene varig. Russland er ikke alene om å utfordre Europarådet. Flere medlemmer kan være interessert i å svekke organisasjonen.

Svaret fra Norge og likesinnede stater må være å øke støtten – politisk og økonomisk. De må slå ring rundt Europarådet som et fellesskap av stater som forplikter seg på demokrati og menneskerettigheter. Og fremme en generalsekretærkandidat med en slik målsetting.

En lengre versjon av innlegget er publisert på Helsingforskomitéens hjemmeside.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Russland
 2. Europarådet
 3. Sikkerhetspolitikk

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Russland har lykkes med sin utpressing. Nå må Norge komme på offensiven

 2. NYHETSANALYSE

  Europarådet opphever sanksjoner mot Russland. Det er en seier for Jagland.

 3. NORGE

  Norsk delegasjonsleder vil at Russland skal være til stede på møtene for å konfronteres

 4. DEBATT

  Noe er i emning – igjen. Jeg har en sterk fornemmelse at situasjonen ikke er holdbar.

 5. VERDEN

  Russland fikk stemmeretten tilbake i Europarådet

 6. DEBATT

  Jagland har en tvilsom Europa-visjon