Debatt

Kort sagt, søndag 13. januar

  • Debattredaksjonen

Facebook, samfunnsdebatt og demokrati. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Facebook – en forutsetning for demokratiet?

I Aftenposten 10. januar skriver Anders Høimyr om hvordan en stor del av den viktige samfunnsdebatten foregår på lukkede Facebook-kontoer. «Det er et demokratisk problem at diskusjoner som angår offentligheten, foregår bak lukkede dører», skriver han.
Høimyr griper imidlertid kun tak i en flik av problemet når han skriver at årsaken er at mange samfunnsdebattanter avslår venneforespørsler eller deaktiverer «følg»-funksjonen på Facebook. Et viktigere spørsmål er hvorfor det skal være nødvendig å bli Facebook-bruker for å kunne delta i samfunnsdebatten.

Facebook er jo i utgangspunktet ikke et idealistisk foretak drevet etter demokratiske prinsipper, men et av verdens største teknologiselskaper, som genererer milliarder i overskudd til sine eiere og som har få andre hensyn enn profitt.

Det er og blir et demokratisk paradoks at man for å kunne delta i samfunnsdebatten, tvinges til å være bruker (dvs. kunde) av et kommersielt, utenlandsk firma med helt andre mål enn demokrati og ytringsmangfold.
Det er ikke lett å være over gjennomsnittlig interessert i samfunn og politikk og samtidig leve uten en relasjon til Facebook, og særlig vanskelig blir det om man selv ønsker å delta i debatten.

Heldigvis finnes fortsatt et mangfold av redigerte medier som gir oss det mest vesentlige og som er åpne for en opplyst debatt.

At man må betale for å få tilgang til gode kommentarer og redaksjonelt stoff, er en ærlig sak – og et betydelig mindre problem enn å måtte selge seg til Facebook.

Yngve Slettholm, Oslo

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Samfunnsdebatt
  3. Facebook
  4. Demokrati