Arbeiderpartiet bør ikke trenge hverken velgerundersøkelser eller Fremskrittspartiet i integreringspolitikken | Andreas C. Halse

Nå er det på tide med tydelighet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Etter et sviende valgnederlag er fortvilelsen stor. Det åpner for at døve ører får hørselen tilbake. Siden arbeiderpartiledelsen er fullt i stand til å lese velgerundersøkelser har det gått opp for dem at innvandrings- og integreringsfeltet var et av partiets svake kort i årets valgkamp.

Ytterkanten fra Groruddalen

En av dem som har stått midt oppe i disse problemstillingene i en årrekke er Groruddalens Jan Bøhler. I forrige uke gikk han til angrep på feighet i integreringspolitikken og etterlyste handling fra regjeringspartiene. Frps eneste svar på beskyldningene om at deres egen regjering er mer opptatt av å snakke om problemene enn å bruke regjeringsmakten på å løse dem, var at Bøhler burde vært med i Frp.

Andreas C. Halse kritiserer venstresiden.

Svaret er selvsagt pinlig når det kommer fra et regjeringsparti, men det stammer heller ikke fra et vakuum. I stedet for å lytte til de som har snakket åpent om temaer som sosial kontroll, tvangsekteskap og religiøs fundamentalisme tidligere, har mange i Ap sett på folk som Bøhler som en slags ytterkant i paritet.

I dag har imidlertid pipen fått en annen lyd. I sin tale til LOs kartellkonferanse nevnte partileder Jonas Gahr Støre innvandrings- og integreringsdebatten som en av hovedårsakene til valgtapet.

Les også

Åtte rådgivere sluttet i Aps stortingsgruppe siden valget

Faktiske, ikke taktiske problemer

I etterkant av Bøhlers oppgjør med sosial kontroll og tvangsekteskap har forslaget også blitt omfavnet av fylkeslaget i Oslo, som gjør det klart at han har partiet i ryggen. Ledelsen bør imidlertid bli tydeligere på at engasjementet handler om faktiske, ikke taktiske problemer.

Støre sier i talen til LO at Ap skal snakke mer om innvandring og integrering fordi «folk snakker om det», og om å møte «frykten for» å miste kontrollen på innvandringen. Han presiserer også at engasjementet ikke har med Frp å gjøre.

Det er et annet budskap enn å si at det er viktig med grensekontroll for at integreringen skal fungere og å motarbeide store forskjeller. Eller at det er et grunnleggende sosialdemokratisk prinsipp at ikke unge jenter og gutter skal få ødelagt livene sine av ytterliggående fundamentalister eller kontrollerende og voldelige familier.

Les også

Somaliske innvandrere er mer tilfredse enn andre innvandrere, selv om de har dårligst økonomi og bor trangest

Fra autopilot til egne grunnverdier

I sin nye bok skriver Espen Goffeng at venstresiden har hatt «vikeplikt for høyre» og på autopilot ment det motsatte av Frp i viktige verdispørsmål. I dag er det annerledes, men behovet for å henvise til Frp står fortsatt sterkt.

Tiden bør være moden for at Ap legger til side både Frp og valgundersøkelser og finner frem egne grunnverdier som likhet for loven, sosial mobilitet og frihet fra undertrykkelse.

Fra et venstresideperspektiv bør tross alt engasjementet mot sosial kontroll, æresvold og tvangsekteskap være åpenbart. Oslos varaordfører Khamshajiny Gunaratnam har rett når hun kaller dette en av vår tids viktigste frigjøringskamper.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter