Debatt

Der er en ulekker arroganse i Ap | Bent Høie

Hverken Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Arbeiderparitet eller Europas andre sosialdemokratiske partier har svar på alle utfordingene den moderne velferdsstaten står over for.

Arbeiderpartiet har ikke monopol på norske verdier og den nordiske modellen. De leverer konstant kritikk, men ingen ny politikk.| Bent Høie

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hadia Tajik skriver om de norske verdiene i sin kronikk 26. juni i Aftenposten. Artikkelen er gjennomsyret av Arbeiderpartiets ulekre arrogante forsøk på patent på norske verdier. Ordet patent er ikke bare et språklig bilde. SAMAK (Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité – hvor Ap er et sentralt medlem) gikk til det skrittet å få registrert «den nordiske modellen» som et varemerke!

Helse - og omsorgsminister Bent Høie

Tajiks formål er gjennomskuelig: Å stemple et annet parti som unorsk, andre løsninger som i strid med norske verdier, og dermed få det til å fremstå som om det kun er et parti som har æren for at Norge er som det er og som kan styre landet videre: Arbeiderpartiet. Dette er faktisk en favorittaktivitet til Tajik. Det samme skjedde da Kåre Willoch lanserte sin bok Strid og samarbeid. Da var det Høyres rolle i norsk politikk som skulle krympes, i søndagens artikkel var det Fremskrittspartiet som skulle stemples som unorske.

Best på kritikk

Dette gjøres i en situasjon der de sosialdemokratiske partiene ligger med brukket rygg over hele Europa. De er ikke i stand til å gi løsninger på dagens utfordringer og har heller ikke ledere som samler kraft bak politikken. Hele denne våren har også Arbeiderpartiet i Norge vært best på kritikk, men ikke levert alternativ politikk.

Den nordiske modellen og norske verdier er ikke noe ett parti kan ta patent på. Det er et politisk fellesgods og bør også forvaltes som det. Jeg tviler ikke på Tajiks ønske om å skape velferd, trygge fremtiden og at den enkelte skal få muligheten til å leve det gode liv. Men jeg mener at hun har feil løsninger.

Jeg ønsker likestilling og er imot diskriminering. Men mener det reguleres best gjennom en universell likestillings- og antidiskrimineringslov, som fanger opp alle – også enkeltmennesker. Ikke bare de gruppene som har vært sterke nok til å få en særskilt beskyttelse i egne lover.

Jeg tror også på et forpliktende samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten. Men jeg mener at alle arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoners stemme skal telle med, ikke bare den største.

Jeg er stolt over at Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen sørget for at det nå er mulig å skifte juridisk kjønn, uten å gjennomgå medisinsk behandling. En lov som ikke betyr mye for mange, men kan bety livet for dem den gjelder.

Korrekte politiske pensum

Jeg tror folk som er stolte over de norske verdiene og det nordiske velferdssamfunnet blir provosert når Arbeiderpartiet sier at hvis de stemmer for andre løsninger for å trygge velferden for fremtiden, bør de settes på skolebenken med en streng Tajik bak kateteret for å fortelle dem hva som er det korrekte politiske pensum.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Kortere ventetid for pasientenes skyld | Bent Høie

  2. Helseministeren vil ha «havarikommisjon» når noe går galt på sykehus

  3. Høie beskylder Ap for å være virkelighetsfjernt

Les mer om

  1. Bent Høie
  2. Hadia Tajik