En fraværsgrense som virker | Torbjørn Røe Isaksen

Fraværsgrensen handler om læring, men også om å bli vant til de kravene arbeidslivet stiller og om å ha respekt for lærere og medelever, skriver kunnskapsministeren.

Det er valgfritt å begynne på videregående skole, men når man har valgt å gå på videregående skole, kan det ikke være valgfritt om man møter opp til undervisningen eller ikke.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Fraværsgrensen handler om læring, men også om å bli vant til de kravene arbeidslivet stiller og om å ha respekt for lærere og medelever, skriver kunnskapsministeren.

Elevene i videregående skole er mye mindre borte enn før. Det viser at det var både riktig og viktig å innføre fraværsgrensen.

Store tall

Fraværstallene som kom nylig, viser at elevene samlet sett var 3,5 millioner timer mer på skolen i 2016/17 enn året før. Det er store tall. Og det betyr at flere elever får mulighet til å lære mer.

Til tross for mye bråk og protester innførte regjeringen i fjor høst en fraværsgrense i videregående skole. Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget.

Årsaken til at vi innførte fraværsgrensen var at altfor mange elever ikke var til stede i timene. Det gikk selvfølgelig utover hvor mye de lærte på skolen, men det gikk også utover medelever og lærere. Halvfulle klasserom er uinspirerende, og det er vanskelig å få til en kultur for læring hvor alle elever legger ned den innsatsen som trengs.

Slutt på halvtomme klasserom

Men de halvtomme klasserommene er det nå slutt på. Denne uken kom det tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at fraværet har gått dramatisk ned etter innføringen av fraværsgrensen.

Fravær hele dager har sunket med 40 prosent, og fravær i timer har sunket med 33 prosent. På yrkesfag har dagsfraværet sunket med hele 50 prosent, og fraværet er nå lavere på yrkesfag enn på studieforberedende.

Til Maya (17):

Maya (17) er i Si;D kritisk til fraværsgrensen. Jeg er uenig med henne. Det er valgfritt å begynne på videregående skole, men når man har valgt å gå på videregående skole, kan det ikke være valgfritt om man møter opp til undervisningen eller ikke.

Når samfunnet bruker godt over 100.000 kroner i snitt for en skoleplass, bør vi også kunne forvente at elevene møter opp. Det kan ikke være slik at elever kan komme og gå som de vil og likevel forlange vurdering med karakterer.

De tallene vi nå har fått viser at fraværsgrensen virker. Det handler om læring. Men det handler også om å bli vant til de kravene arbeidslivet stiller og om å ha respekt for lærere og medelever.