Debatt

Lekves løse påstander | Dag O.Hessen

 • Dag O. Hessen, professor i biovitenskap

Incentivordningen, altså belønning ut fra produksjon av studiepoeng, studenter, Ph.d. og publikasjoner ble innført som et produksjonsfremmende tiltak, og det er ikke noe galt med incentiver i seg selv. Problemet er når de fremmer kvantitet mer enn kvalitet, skriver Dag O. Hessen.

Autonomien, bredden og innovasjonen som dagens universiteter fortsatt representerer, må hegnes om – ikke først og fremst av hensyn til universitetene selv, men for hele samfunnet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kyrre Lekve fyrer i Aftenposten 10. januar løs på min kronikk om universitetsutviklingen der han med en serie påstander angivelig viser faktafeil i min fremstilling. At universitetene har vært sentrale i den moderne kunnskapsrevolusjon vil han ikke uten videre godta («…kan neppe avgjøres av noen faktasjekk»), men er storsinnet nok til ikke å helt avvise det.

Derimot avviser han blankt at det er noe press i retning av markedstilpasning ved universitetene.

Fremmer kvantitet

Incentivordningen, altså belønning ut fra produksjon av studiepoeng, studenter, Ph.d. og publikasjoner ble innført som et produksjonsfremmende tiltak, og det er ikke noe galt med incentiver i seg selv.

Problemet er når de fremmer kvantitet mer enn kvalitet.

Så benekter Lekve at innovasjon er kommet inn som en fjerde hovedaktivitet («dette er noe Hessen har plukket opp fra nettet»),men fortsetter så med at dette ble lovfestet i 2005, og da etter en opphetet debatt. Jeg satt i styret ved UiO da jeg første gang ble presentert for dette, og registrerte i alle fall aldri noen prinsippdiskusjon.

Lekve avviser også glatt at det er noen dreining i retning av forventning om innovasjonsdrevet forskning i stortingsmeldingene. Hva da med følgende fra Stortingsmelding 30 (2008-2009): «Dagens samfunn krever forskningsbasert kunnskap på stadig flere områder. Denne utviklingen gjør at fremtidig vekst i forskningsbevilgningene i stor grad er motivert ut fra forskningens nytteverdi.»
Og ja, det er nyanser i finansieringssystemet, jeg berømmer den økte potten av frie midler i NFR og jeg har i andre sammenhenger fremholdt European Research Council som forbilledlig når det gjelder forskningsfinansiering. At det har skjedd en dreining i retning av kommersiell forventning i EUs Horizon 2020 og programstyrt forskning er det derimot liten tvil om.

Uheldig med ekstern dominans i styrene

Det er ikke jeg som driver elendighetsbeskrivelse på Universitetenes vegne, men Lekve. Han går langt i retning å hevde at universitetene ikke har maktet omstillingen til et moderne samfunn, ei heller har kunnet levere tilbake til samfunnet, og «resultatet ble eksterne styrerepresentanter i universitetsstyrene».

Jaha? Det er utmerket med ekstern styrerepresentasjon, og gjerne fra næringslivet slik vi har hatt lenge, men i likhet med lederen i Nature og mange mener jeg det er svært uheldig om denne eksterne representanten skulle bli styreleder og styrer med hovedvekt av eksterne styremedlemmer.

La meg til slutt gjenta: Jeg er ikke mot at universitetene skal «være til nytte», tvert imot. Det er også utmerket at universitet og næringsliv er tett sammenkoblet der det er naturlig. Mitt hovedpoeng var at den autonomi, uavhengighet, bredde og innovasjon (i vid forstand) som dagens universitet fortsatt representerer må hegnes om – ikke først og fremst av hensyn til universitetene selv, men for hele samfunnet.

Følg debatten mellom Lekve og Hessen om universitetene:

 1. Les også

  Den farlige veien mot et akademisk AS | Dag O. Hessen

 2. Les også

  Post-universitetsfakta fra Hessen | Kyrre Lekve

Les mer om

 1. Universitet
 2. Innovasjon

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Dersom akademia skal overbevise oss om at norske universiteter er truet av økt markedsretting må han ha orden på faktaene han presenterer ellers kan de selv bli problemet i et post-fakttuelt samfunn.

 2. KRONIKK

  Den farlige veien mot et akademisk AS | Dag O. Hessen

 3. DEBATT

  Detaljstyring er ikke oppskriften til suksess i akademia

 4. DEBATT

  Hessens hule faktaforsvar | Kyrre Lekve

 5. ØKONOMI

  Målet var at forskning skulle bli til jobber. Fagfolk mener ordningen fungerer så dårlig at den må legges ned.

 6. DEBATT

  At «OsloMet» vant navnekonkurransen, er et grelt eksempel på tomhetens triumf | Oscar Amundsen