Rusmiddelaktivisme med skjult agenda | Jørgen B. Bramness

  • Jørgen B. Bramness, spesialist i psykiatri
Spesialist i psykiatri, Jørgen B. Bramnes, følger opp Anders Danielsen Lies kritiske essay.

Leger blir i økende grad utsatt for press for å forskrive rusmidler. Pasienter er overbevist om at stoffene fungerer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sitt innlegg i Aftenposten peker lege Anders Danielsen Lie på en bekymringsfull trend. En rekke lobbyister og rusliberalister kjemper for at stoffer som ecstasy, MDMA, LSD og annet skal kunne brukes som legemidler. De hevder at evidensen for stoffenes effekt er opplagt, og hvis effekten er mangelfullt dokumentert skyldes det at forskning på stoffene er blitt diskriminert.

Rusmidler brukes som legemidler

Selvsagt kan vi bruke noen rusmidler som legemidler. I lang tid har vi brukt morfin, barbiturater og benzodiazepiner og sentralstimulerende substanser i behandling.

Det har vi gjort fordi disse midlene, etter omfattende vitenskapelig utprøving, har dokumentert effekt. Nå virker det som om cannabis også kan ha en – begrenset – rolle i behandling av smerter hos MS-pasienter og ved cellegiftindusert kvalme. Dette er spennende og positive nyheter.

Selvsagt kan vi bruke noen rusmidler som legemidler. Problemet oppstår når rusmidler blir oppskrytt som legemidler etter politisk press, skriver Jørgen B. Bramness.

Problemet oppstår når rusmidler blir oppskrytt som legemidler etter politisk press, eller fordi rusliberalister vil at det skal stilles lavere krav til evidensen for denne typen stoffer sammenlignet med andre medisiner.

«Medisinsk cannabis»

Det er ikke mangel på forskning som gjør at cannabis vil få en langt mindre rolle som legemiddel enn det som har vært forespeilet. Med den kunnskapen vi har i dag regnes ikke «medisinsk cannabis,» slik det har vært praktisert i USA, som god medisin.

Det er heller ikke mangel på forskning som gjør at hverken MDMA eller LSD i dag har noen rolle som legemidler. De brukes ikke som legemidler rett og slett fordi de har begrenset eller fraværende medisinsk effekt.

Leger utsettes for press

Lobbyvirksomheten for bruk av enkelte substanser som legemidler kan ha alvorlige bivirkninger. Leger blir i økende grad utsatt for press for å forskrive disse midlene. Pasienter er overbevist om at stoffene fungerer.

Det er en ny situasjon at man som lege ikke bare skal forholde seg til hva som er vitenskapelig etablert som god medisin, men også må ta hensyn til politiske vedtak som trår langt inn på medisinens område.

Ta Danmark som eksempel. Der ble det vedtatt at et nytt cannabisprodukt (Bedrocan) skulle godkjennes for medisinsk bruk, til tross for motstand fra flere kliniske miljøer.

Ulike standarder

Jeg tviler ikke på at talspersonene for økt bruk av rusmidler som legemidler er overbevist om at dette er god medisin. Men vi kan ikke ha andre standarder for rusmidler enn vi har for andre stoffer som brukes som legemidler.

Slik debatten er nå er den opphausset og full av fremtidsløfter uten vitenskapelig tyngde.

Artikkelforfatteren er seniorforsker, dr.med. og spesialist i psykiatri ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Sykehuset Innlandet

Anders Danielsen Lie, lege