Debatt

Legger Oslo universitetssykehus opp til at barn skal komme til verden i ambulanse i 160 km i timen oppover E6?

  • Stephanie Bjøro
Har Ullevål sykehus tilstrekkelig ressurser til å møte fødende på en verdig måte? spør Stephanie Bjøro.
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I november ventet jeg mitt første barn. Jeg hadde søkt og fått plass ved Oslo universitetssykehus. Det var kort vei dit, og jeg antok at landets største sykehus hadde ressurser til å håndtere ulike fødselsforløp.

Stephanie Bjøro.

Alt dette ga en følelse av trygghet. Dessverre skulle tryggheten vise seg å være illusorisk. 1. desember startet riene, og kl. 16.45 kontaktet vi sykehuset. Vi fikk beskjed om at det var veldig fullt, men ble likevel bedt om å komme dit. Ca. 17.30 – 20 minutter etter ankomst til Ullevål – konstaterte jordmor at jeg hadde syv cm åpning.

Likevel måtte vi videre til Ahus, og vi ble spurt om vi ville kjøre bil eller ambulanse. I den tro at ambulanse ville ta kortest tid i rushtiden, valgte jeg det siste. Jeg hadde sterke smerter og ville ikke risikere å føde i en privatbil uten helsepersonell.

Ambulanse kom etter én time

Men ambulansen kom først etter én time. Da hadde jeg så sterke smerter at jeg måtte undersøkes igjen. Jeg hadde nå ni cm åpning. Journalen min viser at klokken var 18.50 – altså én time og 40 minutter fra vi ankom Ullevål.

Gjennom smertene hørte jeg jordmor si at det var kaos på sykehuset. Hun kunne heller ikke garantere at barnet ikke ble født i ambulansen.

Heldigvis rakk vi frem til Ahus. Da var det gått ca. én time og 30 minutter fra Ahus ble kontaktet og nesten to timer fra vi ankom Ullevål. Kort tid senere fikk vi en liten gutt.

Dette gikk bra. Men på grunn av måten jeg ble mottatt på Ullevål sykehus fikk jeg ingen form for smertelindring. Fødselen – som i utgangspunktet er en overveldende og smertefull opplevelse, ble også mye mer dramatisk enn nødvendig.

Det er mulig dette var et engangstilfelle. Men i våre øyne er det én gang for mye. Senere har vi også hørt lignende, om enn ikke fullt så dramatiske, historier fra kvinner som har født på Ullevål. Vi lurer derfor på om Ullevål sykehus har tilstrekkelig ressurser til å møte fødende på en verdig måte.

Tilfredsstillende behandling?

Jeg ber Oslo universitetssykehus om å svare meg på følgende spørsmål:

Finner dere behandlingen jeg har beskrevet som tilfredsstillende?

Er det slik at fødende kvinner må regne med at de kan risikere å bli møtt på denne måten ved landets største sykehus?

Legger Oslo universitetssykehus opp til at barn skal komme til verden i ambulanse i 160 km i timen oppover E6 i Norges hovedstad?

Er det akseptabelt at det går mer enn én time før ambulanse kommer i en øyeblikkelig hjelp-situasjon når fødselen er kommet så langt som vi har beskrevet her?

Dersom det jeg har beskrevet ovenfor ikke er innenfor rammen av det sykehuset regner som forsvarlig: Hvilke tiltak vil sykehuset sette i gang for å hindre at kvinner blir utsatt for lignende behandling?

Personalet på Ahus skal forøvrig ha stor takk for arbeidet under fødselen og for innsatsen med å forebygge at opplevelsen på Ullevål skulle gi varige mén.

Les også

  1. Dobbelt så mange kvinner når ikke fødestuen

  2. Rakk ikke sykehuset, fødte i sengen

  3. Jordmortyranniet - kvinnefiendtlighet på fødestuen

Les mer om

  1. Debatt
  2. Fødsel
  3. Helse
  4. Svangerskap