Fremstillingen av vår høringsuttalelse om rusreformen er ikke til å kjenne igjen

Ved Seraf er vår vurdering at personer med rusmiddelavhengighet bør møtes med rusbehandling fremfor straff for bruk og besittelse av mindre mengder rusmidler, skriver artikkelforfatterne.

Et minimum av saklighet bør kunne forventes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et innlegg i Aftenposten 20. april angriper seniorforsker Ole Røgeberg oss i Seraf (Senter for rus- og avhengighetsforskning) for å «jobbe politisk mot rusreformen». Det er riktignok nokså vanskelig å skjønne hvorfor han mener Seraf «jobber politisk», og hva som gjør Røgeberg så sint. Seraf har på invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet bidratt med en faglig begrunnet høringsuttalelse Røgeberg hverken liker eller er enig i. Det burde vi visst ikke gjort.

Det er Røgebergs rett å kritisere. Men Røgeberg hevder at Seraf tar til orde for en «omfattende og inngripende politiinnsats mot brukere». Vi gjenfinner ikke dette i høringsuttalelsen. Vi gjenfinner heller ikke at brukerne trenger «en hard hånd for å reddes fra moralsk forfall». Vi skriver ikke at «det meste er greit for å redusere rusbruk». Det vi har skrevet, er snarere det motsatte.

Forvrenger løsreven tekst

Røgeberg forvrenger løsreven tekst i polemiske vendinger og fremstiller systematisk teksten til det ugjenkjennelige. Vi kan bare oppfordre de som måtte være interessert, til å lese høringsuttalelsen på Serafs hjemmeside.

Det er lite fristende å ta opp en debatt om hva Seraf egentlig har ment, og hvilket verdisyn forskere ved Seraf har. Røgeberg mener at vi er «faglig uetterrettelige». Det har han rett til å mene, men da bør han selv utvise et minimum av etterrettelighet.

Det bør være tillatt å drøfte og undersøke en del av vurderingene i Reformutvalgets innstilling, uten med det å bli tilskrevet en rekke ekstreme holdninger, vurderinger eller verdisyn.

Røgeberg står fritt til å mene at Seraf «vinkler faglige påstander politisk». Men også en sint seniorforsker bør kunne lese en tekst noenlunde slik den er skrevet. Røgeberg har tidligere i vinter angrepet en annen faginstitusjon han er faglig uenig med, på tilsvarende vis. Det kan nesten virke som om det kun er Røgebergs faglige vurderinger som er det rette, eller som bygger på de riktige kildene.

Ondsinnede påstander

Vi vurderer hans påstander om at vi «misbruker» vår institusjon for å gi «tyngde til våre politiske synspunkter» som nokså ondsinnede. Vi merker oss at Røgeberg selv signerer sine støtteerklæringer til Rusreformen eller faglige angrep på meningsmotstandere med «seniorforsker fra Frischsenteret».

Hans antagelse om at «ubehag, smerte og stigma» er noe vi «ønsker å påføre brukere», er langt under nivå av en meningsfull debatt.

Ved Seraf er vår vurdering at personer med rusmiddelavhengighet bør møtes med rusbehandling fremfor straff for bruk og besittelse av mindre mengder rusmidler. Vi mener også at tilgangen til rusbehandling og skadereduksjon for personer med ruslidelse bør styrkes, samtidig som forebyggingsinnsatsen mot rusmiddelbruk og ledsagende rusmiddelproblem bør styrkes. Vi har erfaring med at sammensatte og kunnskapsbaserte tiltak er veien å gå. Men dette krever ressursøkning til tjenesteapparatene.