Voldtektssaker lavt prioritert

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Justisminister Knut Storberget har i mange år har betegnet voldtekt som «nestendrap» og krevd økt innsats fra politiet. Men fremdeles bruker politiet i Stavanger åtte måneder fra de mottar en voldtektsanmeldelse til de avhører mannen som er mistenkt for å ha begått forbrytelsen. Det kunne ha vært en tilfeldighet, et unntak, men det er dessverre ikke det. Det er etter hvert grundig dokumentert, bl.a. i Amnestys rapport Case Closed, at politietterforskning i voldtektssaker blir systematisk nedprioritert til fordel for andre saksfelt. Amnesty International Norge krever at Regjeringen nå etablerer en sentral, uavhengig og døgnbemannet enhet mot seksualisert vold i politiet. Enheten skal sikre økt kompetanse og bedre koordinering på tvers av politidistriktene. I tillegg må det opprettes egne seksuelle overgrepsteam i alle politidistrikter. Myndighetene må innse at det må institusjonelle endringer til for å sikre en reell prioritering av etterforskning av seksuelle overgrep, i henhold til de nasjonale og internasjonale forpliktelser som Norge faktisk har.

JOHN PEDER EGENÆS

generalsekretær

PATRICIA M. KAATEE

rådgiver, begge Amnesty International Norge