Debatt

Høyres gruppeleder skaper flere myter enn han knuser | Harald A. Nissen

  • Harald A. Nissen, gruppeleder i bystyret i Oslo for Miljøpartiet De Grønne
Å påstå at fire-fem nye felt ikke innebærer en kapasitetsøkning, faller på sin egen urimelighet, mener Harald A. Nissen.

«Monstervei» er en rimelig betegnelse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo-politiker Eirik Lae Solberg (H) forsøker seg på «myteknusing» om E18 Vestkorridoren i Aftenposten 30. mai. Dessverre gjentar og skaper han flere myter enn han knuser.

Myte 1: «Det handler ‘bare’ om å legge lokk på veien, ikke å øke kapasiteten».

Fakta: Dagens planer innebærer 8 gjennomgående felt, mot dagens 5–6 felt. I tillegg kommer nye lokalveier samt av- og påkjørselsveier, slik vil det bli opp mot 10–12 felt. «Monstervei» er en rimelig betegnelse.

Lae Solberg peker på at økt kapasitet på jernbanen er viktig for byutvikling. Da gir det ingen mening at Høyre prioriterer motorveiprosjekter over kollektivinfrastruktur, stikk i strid medfaglige anbefalinger.

Myte 2: «Det er ingen kraftig kapasitetsøkning. Bare mer plass til bussen som får egen vei».

Fakta: Å påstå at fire-fem nye felt ikke innebærer en kapasitetsøkning, faller på sin egen urimelighet. En egen bussvei betyr 50 prosent økning fra dagens kapasitet inn til byen. I tillegg kommer to nye lokalveier.

Myte 3: «40 milliarder til E18 går ikke på bekostning av kollektivtilbudet».

Fakta: Denne logikken fungerer kun om man innbiller seg at samferdselspolitikken i Oslo og Akershus ikke henger sammen. Ettersom Oslo Høyre er motrushtidsavgift og andre fornuftige miljøavgifter og ikke ønsker for høyt bompengepress i sum, går de i praksis inn for å redusere de tilgjengelige investeringsmidlene til kollektivtransport. Ny og utvidet E18 vil styrke bilens konkurransekraft mot kollektiv og bygge opp under en enda mer bilbasert bosetting, i strid med både Klimaforliket og alle vedtatte mål og planer for areal- og transportutvikling.

Myte 4: «E18 er ikke ulønnsom».

Fakta: Vel, det står svart på hvitt i Nasjonal Transportplan at den er nettopp det. Høyres argument er at prosjektet ville vært lønnsomt uten tunnelene - altså hvis det var et helt annet prosjekt. Biltransporten har lavest passasjertetthet, høyest passasjerutslipp, høyest støynivå og høyest kostnad. Nytteverdien av investeringer i infrastruktur for kollektivtransporten er derimotto-tre ganger så store som kostnadene. For sykkel snakker vi fire-fem-gangeren.

Myte 5: «E18 handler først og fremst om å sikre framkommelighet for sykkel og buss».

Fakta: Høyres problem er at verken Ruter eller Jernbaneverket mener at E18 trengs for å bedre kollektivtilbudet. Faktisk var det ikke Høyre, men Statens vegvesen som foreslo å slenge buss- og sykkelvei som litt miljøsminke på toppen av motorveien. Høyre har først og fremst ivret for veien.

Myte 6: «Egentlig går ikke alle pengene til bilistene fordi mye av pengene er ‘kryssløsninger og bedre av- og påkjøringsfelt’».

Fakta: Hva som menes med dette er uklart, men Statens vegvesen sinkonsekvensutredning av ny E18 kan ikke misforstås. Der står det at utbyggingen på kort sikt vil gi bedre fremkommelighet for biltrafikk, men at den på lengre sikt vil legge til rette for mer kø, kork og kaos. Det samme sier et samlet forskningsmiljø.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter.