Debatt

Panama-papirenes største skatt | Hans Christian Holte

 • Hans Christian Holte, skattedirektør

Det er ikke avdekking av enkeltsaker som gir flest kroner til felleskassen, men Panama Papers gir oss hard valuta i arbeidet for åpenhet i transaksjoner.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Samfunnets reaksjoner på hvordan hemmelighold i skatteparadis benyttes for å skjule ulovligheter, er den største verdien av oppmerksomheten fra Panama Papers.

Vi har fått god drahjelp

Hemmelighold og unndragelser i skatteparadis motvirker et velfungerende system. Utfordringer på dette området må synliggjøres. Her har skattemyndigheter i mange land fått god drahjelp av gravende journalister.

Skatteetaten jobber langs flere spor for å få tilgang til opplysninger fra Panama Papers, og vil se nærmere på materialet vi har.

Vi prioriterer tid og ressurser på å gjennomgå slike datamengder, men vår erfaring fra tidligere lekkasjer som Lux leaks og HSBC-lekkasjen viser at mye informasjon ikke er relevant, og en del opplysninger krever videre oppfølging før vi får avgjort om det er en skattesak eller ikke. Heldigvis er erfaringen også at mange har gitt opplysninger slik de skal. Slike lekkasjer kan derfor resultere i lite, rent skattemessig.

Den største verdien av oppmerksomheten fra denne typen saker er i arbeidet for åpenhet i transaksjoner. Oppmerksomheten, både fra opinionen og blant politikere, bidrar til å bekjempe hemmelighold. Det kan også gi rom for endringer.

Mange kommer for å gjøre opp

Mange kommer til Skatteetaten for å gjøre opp for seg. Vi ser nå en økning i antall personer som ber om frivillig retting i 2016. Den foreløpige statistikken tyder på at dette gjelder spesielt for april. Vi har også opplevd en økning i interesse for frivillig retting de siste årene, spesielt før leveringsfrist for selvangivelsen. Tallene gir oss grunn til å tro at medieoppmerksomheten rundt Panama Papers har ført til at enda flere tar kontakt.

Vår oppfatning er at henvendelsene kommer fra skattytere som er blitt påvirket av oppmerksomheten rundt Panama Papers og formue i utlandet generelt. Debatten som Panama Papers har reist, er derfor mer avgjørende enn enkeltdetaljer i dokumentene. Den har satt flomlyset på en mørk krok av den internasjonale økonomien.

Hemmelighold er problemet med skatteparadiser, siden det muliggjør skatteunndragelser, hvitvasking og finansiering av kriminell virksomhet.

Økende interesse for spørsmål om skatt

Vi har sett en økende interesse for prinsipielle spørsmålene om skatt.

 • Er det rettferdig at norske bedrifter betaler mer skatt enn internasjonale konsern som nyttiggjør seg av skatteplanlegging?
 • Bør det registreres når selskaper og personer flytter penger til andre land enn der de bor eller driver virksomhet?
 • Hvordan skal vi sikre rettferdig skattlegging i en digital verden?
 • Er det riktig at form og struktur skal kunne trumfe realitetene når skatteplikt skal avgjøres?

Dette er kjente problemstillinger som Skatteetaten arbeider med, både nasjonalt og internasjonalt. Med økt oppmerksomhet om utfordringene, øker også trykket på å få til rask og god gjennomføring av politiske ambisjoner og vedtak.

Tiltak som vanskeliggjør hemmelighold

OECD har lagt frem flere tiltak som vanskeliggjør hemmelighold. Over hundre land har forpliktet seg til å utveksle informasjon om bankkontoer, verdipapirer og andre finansielle kontoer innen 2018.

Registrering av reelle eiere av selskaper og andre juridiske enheter kan være det neste steget for økt åpenhet.

Land-for-land-rapportering fra store selskaper, og pliktig rapportering av skatteplanlegging, er andre eksempler som vil gi oss et bedre grunnlag for å vurdere skatteplikt til Norge.

Det er positivt at Stortinget i sitt skatteforlik ønsker å få avklart flere områder av stor betydning for vårt arbeid:

 • Begrensninger i rådgiveres og advokatenes taushetsplikt på skatteområdet.
 • Implementering av OECDs BEPS-anbefalinger.
 • Vurdering av omgåelsesregelen og utvidelse av opplysningsplikt til å omfatte hensikten med transaksjoner
 • Mer åpenhet om eierskap i norske selskap.
 • Utvidelse av rentebegrensningsregelen for selskaper for å treffe en større del av rentefradrag som skyldes overskuddsflytting.

Dette vil kunne bevege oss flere skritt i riktig retning.

Hemmelighold er ikke lenger OK

Internasjonalt ser vi at land som ikke slutter opp om forpliktende tiltak og holder på sekretessebestemmelsene, er under press. Etter avsløringene har Panama nå forpliktet seg til å innføre internasjonale skatterapporteringsstandarder. Sveits og Luxembourg er også med.

Panama Papers har sørget for at diskusjonene ikke bare foregår på skatteseminarer for spesielt interesserte, men er løftet frem og aktualisert for et bredt publikum.

Det er gitt et tydelig signal: Hemmelighold gjennom skatteparadis er ikke lenger OK, selv om det er lovlig å etablere seg der.

Les også:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: Seks tips til en Aftenposten-debattant

Les mer om

 1. Panama Papers
 2. Skatteetaten
 3. Panama papers