Å satse på psykisk helse koster mer enn bare tomme ord

Mental Helse står ansvarlig for den nasjonale markeringen av verdensdagen for psykisk helse. I år har de valgt det nærmest trivielle temaet «Spør mer», skriver Jan Ivar Røssberg, professor og overlege, og Joar Øveraas Halvorsen, psykologspesialist.

Er temaet «Spør mer» virkelig det mest presserende når det gjelder psykisk helse og psykiske lidelser?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Verdensdagen for psykisk helse er et flott initiativ, og 10. oktober arrangeres den for 28. gang. Da får vi satt psykisk helse og psykiske lidelser på dagsordenen. Det trengs, for det er fortsatt mange misforståelser i samfunnet om hva psykiske lidelser er og hvordan de best mulig behandles.

Personer med psykiske lidelser rammes av plagsomme symptomer, nedsatt funksjon og redusert livskvalitet. Fortsatt er det dessverre slik at de dør 12 til 15 år før gjennomsnittet.

Alvorlige psykiske lidelser har større dødelighet enn mange alvorlige somatiske sykdommer som kreft og hjerte- og karsykdommer. Vi har heldigvis mange behandlingstilnærminger som er effektive. Spørsmålet er imidlertid om vi er villige til å ta dem i bruk? Det koster nemlig penger.

Jan Ivar Røssberg, professor og overlege, Universitetet i Oslo.

Tamme norske slagord

Årets internasjonale verdensdag for psykisk helse har som tema «Mental Health for All: Greater Investment – Greater Access». Dette er et viktig tema også i Norge, blant annet fordi:

• Helseforetakene ikke evner å etterleve den gylne regel. Den sier at psykisk helsevern skal prioriteres sterkere enn somatisk sektor.

• Antallet sengeplasser bygges dramatisk ned. Fra 1998 til 2018 er antall sengeplasser halvert fra 6276 til 3359.

• Polikliniske pasienter ikke får adekvat helsehjelp grunnet ressurssituasjonen. I en undersøkelse rapporterer psykologer at én av fire pasienter ikke får behandling ofte nok til at den er virksom, og at én av fem pasienter får avsluttet behandlingen før den er ferdig.

• Forskning på psykiske lidelser er underfinansiert.

Gjennom årene er de norske slagordene for verdensdagen blitt kritisert for å være tamme og innholdsløse. Mental Helse står ansvarlig for den nasjonale markeringen av verdensdagen. I år har de valgt det nærmest trivielle temaet «Spør mer».

Vi forstår at Mental Helse forsøker å velge tema og slagord som kan treffe alle. Men er temaet «Spør mer» virkelig det mest presserende når det gjelder psykisk helse og psykiske lidelser? Vi mener ikke det.

Joar Øveraas Halvorsen, psykologspesialist, ph.d., Nidaros DPS, St. Olavs hospital.

Bedre internasjonalt tema

Mangelen på ressurser i psykisk helsevern fører til dårligere behandling. Nedbyggingen av sengeplasser medfører kortere liggetid og overfylte sengeposter. Dette bidrar til økt bruk av tvang, mer medisinbruk på bekostning av psykososial behandling og større risiko for tilbakefall etter utskrivelse.

Å komme tidlig til med optimal behandling for psykiske lidelser kan hindre selvmordsforsøk/selvmord og bedre prognosen. Likevel må personer med psykiske lidelser i mange tilfeller gå i månedsvis før de får hjelp. Dette hadde vi aldri akseptert ved kreft eller hjerte- og karsykdommer.

Å inkludere pårørende når et familiemedlem er rammet av en psykisk lidelse (familiearbeid) vet vi reduserer tilbakefall og hindrer reinnleggelser. Videre forebygger det angst og depressive lidelser hos pårørende. Likevel er dette tilbudet nærmest fraværende i spesialisthelsetjenesten.

De fleste som får en psykisk lidelse, får tilbud om samtaleterapi. Likevel er det tilnærmet tilfeldig hvilken type de får, antall timer og i hvilken grad den er kunnskapsbasert. Forskning indikerer at det å tilby behandling to ganger i uken er bedre enn én gang i uken. I mange tilfeller har man kun ressurser til å tilby pasienter en konsultasjon hver andre uke.

Derfor er det internasjonale temaet – «Mental helse for alle: Mer investering – bedre tilgang. For alle. Overalt.» – mye bedre og relevant enn temaet Mental helse har valgt for den nasjonale markeringen. Psykisk helse-feltet trenger noe mer enn bare tannløst pjatt.