Debatt

Kort sagt, lørdag 17. oktober

 • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Hytteforbudet i Sverige. Norsk jødehat. Atomvåpenforbudet. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fratatt muligheten til å bruke vårt andre hjem

Det er ikke kun hytter det handler om, det handler om mennesker. For 12.000 nordmenn ligger hytta på feil side av grensen, og de er fratatt muligheten til å bruke sitt andre hjem.

Politikere, journalister, venner og kjente latterliggjør vårt innstendige ønske om å få bruke egen fritidsbolig. Det er ikke moro. Folks psykiske helse påvirkes når man blir fratatt foretrukket rekreasjon i syv måneder, og i uoverskuelig fremtid. Når helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ignorerer anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, og flirer og ler av tusenvis av nordmenn som ønsker fred og ro på egen eiendom, påvirkes nattesøvnen.

Vi har fått virus på balansenerven, skriver lege Elisabeth Swensen den 10. oktober i Klassekampen, og 2. mai skrev hun at tiltakene ødelegger flere liv enn viruset.

Skadefryd er en uverdig følelse for mennesket. Den har hatt gode vekstvilkår i 2020. Når du rammes av restriksjoner over lang tid, er det trøst i at også andre må lide. Da er det godt å reise på hytta i Norge og prise seg lykkelig for at du ikke eier et torp langt inne i de svenske skoger.

Rister du nå på hodet og småler litt, så kan det være skadefryden du er smittet av.

Merete Henden, Mysen


Politikere og sivilsamfunn må komme sammen mot jødehatet

Når en liten jødisk menighet som samles til høytidsfeiring, møter nynazistiske aksjonister i døren, må politikere så vel som enkeltpersoner og organisasjoner si ifra.

Nylig støtte jødiske familier på antisemittiske demonstranter utenfor sin synagoge på vei inn for å feire Yom Kippur, en av årets helligste dager i den jødiske kalenderen. Demonstrantene var del av en internasjonal innsats målrettet mot nordiske jøder. Dette er fullstendig forkastelig. Jeg blir sint og lei meg av å lese om at uskyldige mennesker rammes av jødehat. Det er lett å tenke at forfølgelse for tro ikke skjer her i frie Norge, men her må vi realitetsorientere oss. Jødehat finnes, og det er vårt felles ansvar å slå ned på det.

Politikken alene kan ikke sørge for at det er trygt å tro og praktisere som man vil. Regjeringen viderefører handlingsplanen mot antisemittisme som fra 2016 har lagt vekt på forskning, holdningskartlegging og underbygging av jødisk kultur. Vi har gitt øremerkede millioner for å sponse skolenes klasseturer til konsentrasjonsleirene. Men holdningsskapende arbeid må også skje ved at hver enkelt blir seg bevisst vårt felles ansvar for å slå ned på hat og skadelige holdninger hver gang de melder seg.

Jorunn Gleditsch Lossius, stortingsrepresentant og tros- og livssynspolitisk talsperson (KrF)


Norges troverdighet om nedrustning krever et nei til atomvåpen

Målfrid Braut-Hegghammer påstår i Aftenposten 11. oktober at en norsk tilslutning til FN-forbudet mot atomvåpen strider mot Norges forpliktelser overfor Nato. Det er imidlertid betydelig politisk og humanitært handlingsrom i Nato.

Forpliktelsen det siktes til, er Natos strategiske konsept. Det er basert på doktrinen om kjernefysisk avskrekking. Det er ikke juridisk bindende, i motsetning til våre humanitærrettslige forpliktelser. Norge har for eksempel sagt nei til utplassering av atomvåpen på norsk jord. Norge har også vært pådriver for forbud mot landminer og klaseammunisjon. Vi må ikke konstruere forpliktelser som unnskyldning for handlingsunnlatelse.
Hvis Norge slutter seg til forbudet, vil det skape reaksjoner blant våre allierte. Norge bidrar da til diskusjon om en utdatert doktrine internt i verdens mektigste militærallianse. Dette er en politisk mulighet, ikke en hindring.

Skal Norge fortsatt være troverdig forkjemper for nedrustning, må også vi slutte oss til FNs atomvåpenforbud. Dette handler om politisk vilje.

Ivar Stokkereit, leder, Enhet for humanitære verdier og folkerett, Norges Røde Kors

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Hytteforbud
 3. Jødehat
 4. Atomvåpen

Kort sagt

 1. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 2. mars

 2. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, lørdag 27. februar

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 26. februar

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 24. februar

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 25. februar

 6. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 23. februar